Till hellofuture.se

Framtidens utmaningar

En studie av hur digitaliseringen påverkar små och medelstora svenska företag

Läs mer och ladda hem rapporten

Den här rapporten beskriver resultatet från den kvalitativa intervjustudie kring hur svenska SME’s hanterar digitalisering, som Hello Future genomförde hösten 2015 i samverkan med Tillväxtverket.

Studien visar att företag kommit olika långt i sin digitalisering, samt att påverkan ser olika ut beroende på bransch. Rapporten identifierar fem områden som generellt sett skapar de största utmaningarna:

fem-utmaningar

Läs rapporten

Skriv in din e-postadress så får du rapporten i PDF-format i din mailkorg (vi kommer inte använda adressen i andra syften)

För mer information om studien, kontakta Kalle Jegers, kalle (at) hellofuture.se

Om Hello Future
Hello Future jobbar med affärsutveckling, innovation och utveckling för en digital värld. I vårt team finns affärsutvecklare, designers och tekniker som jobbar tillsammans med våra kunder för att skapa eleganta, meningsfulla digitala tjänster som löser riktiga problem.

Till hellofuture.se