Meny
4 september 2017

Digital transformation i praktiken - En guidebok i fickformat

Digital transformation i praktiken är en guide i fickformat som lanserades av Hello Future sommaren 2017. Den sammanfattar de strategiska ramverk och arbetsmodeller för digital transformation som vi utvecklat under de senaste åren, bland annat i våra erfarenheter från Tillväxtverkets pilotprojekt Digilyft.

Digital transformation i praktiken tar avstamp i det faktum att det inte finns några tydliga kartor för framtiden. Från en tillvaro som brukade vara relativt stabil och förutsägbar till en värld som präglas av oförutsägbarhet och ständig förändring. Detta är något som alla organisationer måste förhålla sig till idag; såväl det traditionella storbolaget som kommunförvaltningen i Norrlands inland eller det familjeägda tillverkningsföretaget med bara några få anställda. Så hur ska man förhålla sig till detta, och framför allt; hur omsätter man tankar och diskussioner till handling?

Vi riktar oss till dig som funderar på hur man ska ta sig an framtidsfrågor, hur man bär sig åt för att snabba på verksamhetsutveckling och innovation och hur man drar nytta av de möjligheter som digitaliseringen innebär. 

Den 20 november kan du höra Kalle Jegers från Hello Future prata om Digital transformation i praktiken på Internetdagarna 2017. Kolla in programmet här!Guiden avhandlar tre kapitel:

“Var är vi?” Här tittar vi på nuläget, den pågående förändringen och reder ut de centrala begreppen “Digitalisering” och “Digital transformation”. Här tittar vi också på digital transformation utifrån tre olika nivåer: Information & kommunikation, Processer samt Kultur och Affärsmodeller.

“Var ska vi?” I denna del tittar vi på 5C-modellen som vi tagit fram för att hjälpa våra kunder att komma igång med sin transformationsresa. Detta är fem viktiga hörnstenar som vi sett att organisationer måste förhålla sig till för att en långsiktig och hållbar förändring ska komma till stånd.

“Hur gör man?” Kapitel tre ritar upp den “transformationsmotor” som ska driva organisationen framåt i sin omställningsresa och leda till nya digitala erbjudanden, produkter och tjänster och inte minst till ny kunskap och nya arbetssätt. Det innebär en nödvändighet av att ta ut en kompassriktning och sedan arbeta metodiskt och utforskande med organisationens utveckling.

Ok, men hur får man tag på boken?

Hör av dig till hello@hellofuture.se om du är intresserad. Vi ser boken som startpunkten för en vidare dialog och föredrar att ses för att berätta om våra tankar, så om ni ordnar kaffet så tar vi med oss en rykande färsk guidebok om digital transformation!

 

 

Hello!

Vill ni också ta er in i framtiden?
Kontakta Leif Rehnström, leif@hellofuture.se