#49 – En uppmärksammad innovationsvision – så lyckades Skellefteå buss