Tekniska partnerskap för digitala tjänster – så arbetar SoliferPolar
Case

Tekniska partnerskap för digitala tjänster – så arbetar SoliferPolar

Under 2017 inledde husvagnstillverkaren SoliferPolar ett tekniskt partnerskap med Hello Future. Partnerskapet har hjälpt SoliferPolar skapa tempo, flexibilitet och ett kontinuerligt lärande i att utveckla och äga sin digitala produkt.

Många av våra kunder har en idé som har med mjukvara att göra men saknar ett tekniskt team som kan ta idén till verklighet genom ett innovationsprojekt. En av de kunderna är SoliferPolar, som inledde ett tekniskt partnerskap med oss för att utveckla det som i dag är Polar Connect – en innovativ plattform som låter kunderna fjärrstyra sina husvagnar.

Vägval: bygga upp kompetensen internt eller skaffa en teknisk partner?

Det finns två huvudsakliga vägar för den organisation som vill utveckla och drifta en digital tjänst:

A: att rekrytera och bygga upp kompetensen inom den egna organisationen.

B: att samarbeta med en teknisk partner.

Det finns givetvis fördelar och nackdelar med båda vägarna, men det vi har märkt hos de kunder som väljer väg B är att de kan gå mycket snabbare framåt jämfört med att bygga upp kompetensen inom den egna organisationen. Dessutom ger partnerskapet en flexibilitet – de kan gasa på hårt under en viss tidsperiod för att dra ner på tempot ifall något annat behöver fokuseras på, något som knappast är möjligt för den som väljer väg A.

Arbetssätt: planering eller agilt?

Med SoliferPolar och med resten av de kunder där vi fungerar som teknisk partner arbetar vi agilt. Det innebär att vi kontinuerligt stämmer av mot målgruppen under arbetets gång. På så sätt justeras riktningen kontinuerligt och resultatet blir någonting som bevisligen fungerar för slutkunderna, och som man själv oftast inte kunde förutse i projektets början.

Den här videon på 7 minuter ger dig en bra förståelse för det agila arbetssättet.

En femma om agil produktutveckling

I partnerskapet med SoliferPolar tog sig det agila arbetssättet bland annat uttryck i en nära relation med deras kundklubbar där vi haft möjligheten att löpande genomföra intervjuer och testa koncept. Även om det här sättet att arbeta på kan kännas nytt och främmande från början, är det sällan eller aldrig någon som vill lämna arbetssättet när de väl har fått se fördelarna med det.

Roller i relationen: Från beställare till produktägare

Polar Connect lanserades 2019. Sedan dess har vi det tekniska partnerskapet handlat mycket om att utveckla SoliferPolars egen förmåga att agera produktägare och driva planeringen själva. Vår roll har på så sätt skiftat från produktägande till att ge tips och råd samt vara med och genomföra. Även om det ofta krävs från början i ett projekt att vi driver det, är ambitionen alltid att kunden själv ska klara av det med tiden för att slippa ett partnerberoende.

Boka ett videomöte så undersöker vi hur ett tekniskt partnerskap skulle kunna se ut för din organisation.

leif@hellofuture.se

Här kan du läsa mer om Polar Connect: https://polarvagnen.se/om-polar/teknik/