Digital strategi

Digital strategi handlar i grund och botten om hur din organisation tar sig framåt i en digital värld. En digital strategi är en sammanhängande uppsättning analyser, koncept, policyer, argument och handlingar som svarar mot den utmaningen.

För att den ska fungera behöver den vara enkel. Den ska erkänna utmaningen som finns och erbjuda ett bra sätt att ta sig förbi den. Och ju större utmaningen är, desto mer behöver strategin koordinera ansträngningarna för att åstadkomma en kraftfull problemlösnings­effekt. 

Bra digitala strategier är i regel enkla, de identifierar en eller några kritiska punkter i en situation – de som gör att du får ut maximalt av dina ansträngningar – och fokuserar sedan dina resurser på de punkterna. På så sätt handlar en bra digital strategi minst lika mycket om vad du inte ska göra som om vad du ska göra.