Meny

Case Study

Skellefteå Kraft snabbspolar sig in i framtiden

Skellefteå Kraft, ett av Sveriges främsta elbolag, vände sig till oss på Hello Future eftersom de hört talas om vår innovationssprint som en metod att snabbt och effektivt kunna testa nya idéer.

I denna fem dagar långa process ställdes och besvarades två för Skellefteå Kraft centrala frågor: skulle dom kunna utveckla kunddialogen genom digitala verktyg, och är kunderna och tekniken mogen för detta?

”Jag är vanligtvis ganska snabbrörlig, men den här upplevelsen överraskade mig verkligen. Sprintformatet tog tag i och löste frågor och processer som normalt tar månader, och tryckte ihop det till fem dagar.”

Åke Persson - Head of Sales, Skellefteå Kraft

Utmaningar

Kunder kräver allt fler och olika typer av relationer med de företag de har att göra med. Företag oroar sig också att anställda inte tar kundkontakt på allvar, eller inte interagerar med kunderna på bästa och mest effektiva sätt. Företagen måste generellt bli bättre på att hantera den snabba beteendeföränding som sker hos konsumenter och kunder i takt med digitaliseringen.

Skellefteå Kraft såg en möjlighet i att skapa effektivare support och försäljning genom att skala bort onödigt resande över långa sträckor. De ville skapa ett mer direkt sätt att interagera med kunderna, och här såg man potential i att använda kundernas telefoner. Men var kunderna med på noterna?

Hur Hello Future hjälpte till

Man ville specifikt använda sig av en innovationssprint som Hello Future erbjuder. En central styrka i metoden är att den inte går direkt på lösningar, utan istället först lägger ordentligt fokus på att identifiera rätt frågor att ställa, för att på så sätt bättre kunna rama in att man löser rätt problem.

Innovationssprinten är en fem dagar lång process som använder designmetodik för att snabbt utröna om en ny produkt- eller tjänsteidé kommer fungera i verkligheten. Kärnan i sprinten är att säkerställa att det blir glasklart vilka problem som behöver adresseras.

Design Sprint

Sprinten kortsluter hela processen – en utvecklingscykel som annars kan ta månader kortas ner till fem dagar, samtidigt som man oftast också får mycket mer väldefinierade resultat. Vi brukar säga att sprintarna ger dig en superhjälteförmåga – du kan snabbspola dig in i framtiden för att kunna se din färdiga produkt och hur kunderna reagerar på den, detta utan att behöva göra några dyra utvecklingsinvesteringar.

Att delta i en innovationssprint hjälper team att rikta in sina resurser för att nå tydligt definierade mål. Sprintar är ett bra startskott när man ska utveckla nya funktioner, arbetssätt, produkter, affärer eller lösa problem med en existerande produkt eller tjänst.

Hur går en innovationssprint till?

En innovationssprint är en veckolång process med strukturerad idégenerering för att besvara kritiska affärsfrågor genom design, prototypskapande och testande av ideer med riktiga kunder.

Design Sprint

Varje steg av metoden innehåller delar av en större tjänstedesignprocess såsom intervjuer, användarresor och användartester. Sprintens format hjälper till att snabbt komma till kärnan av ett problem eller utmaning och ger kunden en testad prototyp inom bråkdelen av den tid en normal designprocess tar.

Resultat

Skellefteå kraft upptäckte att deras kunder skulle vara villiga att använda den här typen av tjänst, även om vissa tekniska detaljer måste förbättras för att kunna rulla ut det i större skala. Nu undersöker man de kommersiella möjligheterna med en sån tjänst.

”Hello Future skötte hela processen ytterst professionellt och effektivt, vi är oerhört nöjda med arbetet de utförde. De överträffade våra förväntningar och gav oss några verkligen intressanta marknadsinsikter. Vi kommer garanterat komma tillbaka och genomföra fler innovationssprintar tillsammans.”

Åke Persson - Head of Sales, Skellefteå Kraft

Hello!

Vill ni veta mer om våra innovationssprintar?
Kontakta Leif Rehnström, leif@hellofuture.se