Digital transformation i praktiken

En liten guide till stora frågor.

Hur ska man förhålla sig till de utmaningar och möjligheter som digitaliseringen innebär och framför allt; hur omsätter man tankar och diskussioner till handling?

”Digital transformation i praktiken” bygger på de lärdomar och erfarenheter vi gjort under de senaste fem åren i vårt arbete med att hjälpa små och stora organisationer inom både offentlig och privat sektor att anpassa sin verksamhet till en alltmer digital verklighet. Vi gav ut första versionen av Digital transformation i praktiken våren 2017. Denna uppdaterade utgåva är kompletterad med ett antal case.