Företag

Skapa tillväxt i en digital verklighet

Har du en idé för en ny digital tjänst, eller känner du att någonting måste hända om ni ska vara relevanta även i framtiden?

Strategi och vision

Vi hjälper dig ta reda på varifrån er framtida tillväxt ska komma

Det gör vi genom:

✓ Strategiskt visionsarbete med ledningsgrupper
✓ Omvärldsbevakning av nyckelområden
✓ Prioritera och planera innovationsarbetet

Läs mer om strategi
Design och innovation

Vi hjälper dig testa nya idéer och affärsmodeller

Det gör vi genom att:

✓ Skapa nya insikter om användare och kunder
✓ Utveckla idéer och koncept
✓ Skapa prototyper för att gestalta idéer
✓ Användartesta idéerna

Läs mer om innovationssprinten
Mjukvaruutveckling

Vi hjälper dig göra verklighet av era idéer

Vi hjälper er från design- och koncept­utveckling till teknisk implementation med tex:

✓ Mobilappar
✓ Webbtjänster och 3d-konfiguratorer
✓ Internet of Things-lösningar

Läs mer om mjukvaruutveckling

Läs mer om några kundprojekt

Hur kan vi hjälpa dig?

Vilka stora affärsutmaningar står ditt företag inför? Eller ruvar du redan på nya idéer och tillväxtmöjligheter som du vill göra verklighet av?

Kontakta gärna oss så diskuterar vi hur vi bäst kan hjälpa er.