Meny

Framtidens utmaningar

En studie av hur digitaliseringen påverkar små och medelstora svenska företag

Den här rapporten beskriver resultatet från den kvalitativa intervjustudie kring hur svenska SME’s hanterar digitalisering, som Hello Future genomförde hösten 2015 i samverkan med Tillväxtverket.

Studien visar att företag kommit olika långt i sin digitalisering, samt att påverkan ser olika ut beroende på bransch. Rapporten identifierar fem områden som generellt sett skapar de största utmaningarna:

fem-utmaningar

Läs rapporten

Skriv in din e-postadress så får du rapporten i PDF-format i din mailkorg:För mer information om studien, kontakta Kalle Jegers, kalle (at) hellofuture.se