Förstudie kring systematiskt innovationsarbete

Startskottet för ert systematiska innovationsarbete

Hur kommer ni igång med innovation? Vi hjälper er att ta vi reda på vilka förutsättningar ni har, hur ert innovationsarbete kan se ut och vilken effekt det kan ge.

Boka förstudie

 

 • Genererar ett underlag till ett innovationssystem anpassat efter er verksamhet

 • Process utformad för ledningsgrupper

 • Genomförs under 2-3 veckor

 • Totalt 3–4 h arbete för er

Varför en förstudie?

För att förstå hur ert system för innovation bör se ut för att fungera optimalt behöver vi först förstå förutsättningarna. Därför är en förstudie ett bra första steg.

Innovationssystemet behövs för att bygga kapacitet, organisation, struktur och kompetens i organisationen för att framgångsrikt i samverkan med andra kunna utveckla de innovationer som krävs för att möta omvärldens behov, nu och i framtiden.

För vem?

Personer med ansvar för olika delar av det strategiska arbetet.

Vad får ni?

 • Tillgång till kunskapshubb med inspelade föreläsningar

 • En prioriterad lista med era utmaningar i närtid samt på ett års sikt

 • En rapport med våra rekommendationer

Upplägg

1. Kunskap kring innovation

Ett paket med digitala föreläsningar som ni kan ta till er i egen takt.

 • Vad är innovation och systematiskt innovationsarbete

 • Innovationsstandarden ISO 56000

 • Hur jobbar “innovativa organisationer”?

 

2. Workshop ca 2h: Era utmaningar

 • Vi hjälper till att ringa in era viktigaste utmaningar i närtid och på ett par års sikt.

 • Genomförs digitalt med 6-8 personer

 • Output: En prioriterad lista på utmaningar

3. Hello Futures analys och rekommendationer

Baserat på workshopresultatet gör vi en analys föreslår vi en väg framåt och vilken effekt vi tror att innovationsarbete skulle få hos er.

Boka er förstudie

Kontakta oss för boka en förstudie.

Pris

25.000 SEK