Meny
13 september 2017

Är Sveriges glesbygdsregioner redo att rida på internets tredje våg?

De nya superstjärnorna i den digitala ekonomin är inte enbart storstädernas startup-hipsters utan etablerade små- och medelstora företag utanför storstadsregionerna, inom traditionella sektorer, menar Leif Rehnström, VD på Hello Future.

Innovation och bra idéer kan födas varsomhelst, men för att svenska företag inom traditionella sektorer utanför storstadsregionerna ska kunna blomstra under det kommande årtiondet krävs modet att lyfta blicken innan framtiden sväljer dem i ett stycke. Varför?

Därför att digitaliseringen förändrar allt.

Företagen på den svenska glesbygden är motorn i den lokala ekonomin. Utan dem dräneras dessa platser och människor på energi. Ett välfungerande samhälle är beroende av välfungerande företag.

Digitalt måste vara kärnan
Digitaliseringen är såklart redan högt upp på agendan hos stora multinationella företag.

Många mindre företag inom traditionella branscher har dock inte insett hur digitaliseringen angår dem. Kanske ser de inte hur det ska påverka en verksamhet som tuggat på bra under fem eller sex årtionden.

De måste inse att digitalisering inte är ett tekniskt fenomen som kommer “gå över” utan snarare att det kommer påverka och ibland rentav stöpa om hela industrier.

I bästa fall har man redan börjat se digital teknik som en möjliggörare för att effektivisera verksamheten. Men vad händer bortom effektivisering och långsiktiga planer i en värld som brukade vara stabil och förutsägbar men som är alltmer oförutsägbar, där användandet av mobiltelefoner och digitala tjänster har förändrar människors beteenden och livsstilar, och marknader skakas om av nya aktörer och konkurrenter?

Oavsett om man redan sett digitalisering som en möjliggörare för effektivisering eller inte, så måste man förflytta sina digitala aktiviteter från marginalen till kärnan av verksamheten.

Internets tredje våg
Vad är det då som talar för att just de traditionella sektorerna ska klara av detta, och rentav vara centrala aktörer under den närliggande framtiden?

”Internets tredje våg” eller ”Den fjärde industriella revolutionen” är båda benämningar på en framtid som vi just öppnat dörren för. “Den tredje vågen” har formulerats av internet-gurun tillika grundare av AoL, Steve Case. Han menar att om de senaste tio åren - “internets 2:a våg” - har varit en guldålder för snabbväxande mjukvarustartups, så kommer nästa våg gynna i synnerhet traditionella, etablerade sektorer och progressiva industriföretag utanför storstadsregionerna som vågar söka nya samarbetsformer och som bygger intelligens in i sina produkter och värdesystem genom att utnyttja ”internet-av-allt” eller “sakernas internet”.

Vem vågar lyfta blicken mot framtiden?
De nya superstjärnorna i den digitala ekonomin kommer därför sannolikt inte enbart vara storstädernas startup-hipsters utan etablerade små- och medelstora företag utanför storstadsregionerna, inom traditionella sektorer. De riktiga vinnarna kommer dock vara de som förstår att digitalisering inte handlar om tekniken i sig utan om förändrade livsstilar och beteenden hos människor och som förmår agera i en oförutsägbar värld.

Progressiva kommuner och digitala transformationsbyråer utanför storstadsområdena kommer att vara centrala i den “tredje vågen”. Båda sektorerna behöver samarbeta för att se till att “rise of the rest”, profetian från Steve Case, blir verklighet och att företag utanför etablerade startup- och innovationskluster blomstrar och växer.

Men för att detta ska komma till stånd krävs att både samhälle och företag vågar lyfta blicken bortom rådande effektiviserings-paradigm för att istället återuppfinna sig själva för en digital värld där marknadens spelregler och människors beteenden är i ständig förändring.

Möjligheten finns att svenskt regionalt näringsliv ska kunna återta kontroll över sin egen framtid, men har vi modet att lyfta blicken och börja agera?

 

 

Hello!

Vill ni också ta er in i framtiden?
Kontakta Leif Rehnström, leif@hellofuture.se