Meny
18 september 2018

Från inspiration till innovation: Anders Wikström, innovationsforskare och entreprenör

Ämnet innovation kan vara svårt att konkretisera. En som vill ändra på det är Anders Wikström, som pratar på Internetdagarna och vår temadag om innovation. Som forskare på RISE har han i över ett decennium fördjupat sig i vad som skapar förutsättningar för innovation och baserat på resultaten varit med och utvecklat verktyget Prindit. Här får du provsmaka det Anders kommer prata om den 19 november.

Anders, du ska prata om att skapa rätt förutsättningar för innovation i stora organisationer. Precis den utmaningen funderar många som kommer sitta i publiken på hur de ska tackla. Vad kommer du att gå in på för att hjälpa dem?

Jag går djupare på kopplingen mellan att skapa förutsättningar för en organisation som är effektiv och produktiv, och samtidigt innovativ och välmående. Jag vill visa de nya sambanden vi hittat i vår forskning och vårt arbete med kunder, t.ex. att vi med vårt verktyg kan predicera om ett projekt kommer bli försenat innan det blir det. Då kan organisationer agera på den information och förhindra det.

Tack vare vårt arbete vet vi hur vi ska mäta, vi vet hur vi ska diagnosticera och vi kan utifrån datan ge råd om hur organisationer bör agera. Det kommer jag berätta mer om.

Spännande! Du är entreprenör men också erfaren forskare inom design, innovation och innovationsklimat. Hur går forskning på det området till?

När jag och min kollega Stefan började forska på det här området för över 10 år sedan, insåg vi direkt att om vi ska kunna bedriva forskning vi tror på, så behöver vi komplettera de gamla mätetalen med nya. De gamla mätetalen handlar mycket om att mäta resultat i efterhand. Men de indikatorer som visar förutsättningarna för innovation, produktivitet och välmående är helt annorlunda. Är våra mål tydliga? Har vi ett bra debattklimat? Hur ser friheten ut i organisationen?

Så vi frågade oss: Kan man mäta de här mjuka faktorerna? Efter en del utforskande såg vi att det kan vi faktiskt, ända ned på individnivå, och vi kan få fram data, titta på jämförelser och på hur de olika frågeställningarna hänger ihop.

Känslan är att det här området ligger rätt i tiden, det måste vara många som är intresserade av det ni gör?

Ja det är det, och särskilt att koppla ihop ledarskapsbeteenden med innovation. Många börjar förstå att det finns en korrelation mellan välmående och förutsättningarna för innovation.

Tanken var heller inte från början att göra affärer av det, utan som ett resultat av forskningsarbetet började vi utveckla ett verktyg, helt utifrån forskningsperspektiv. Vad som hände var att under resans gång hörde företag av sig till oss. “Vi vill inte vara med i forskning,” sa de, “men vi är intresserade av produkten”. De ville köpa det, så plötsligt blev vi forskare OCH entreprenörer.

Verktyget ni skapat är alltså Prindit. Hur funkar det?

Det utgår från en förbättringsloop där individer, team och hela organisationer kan identifiera, analysera och agera. På veckobasis kan man identifiera status på viktiga förbättringsfaktorer. Metoden är en reflektionsövning på individnivå, de anställda blir “sensorer” som ger data kopplade till de viktiga faktorerna.

Så organisationen kan titta på dessa data och fråga sig: Har vi rätt förutsättningar? Har vi samma förutsättningar i olika delar av organisationen? Utifrån datan får du – som individ eller som ledare – förslag på vad du kan göra åt det. Redan nästa vecka ser du de första effekterna.

En nyckel här är att vi faktiskt engagerar medarbetarna i förändringen, alla medarbetare, inte bara de som skriker högst eller sitter närmast chefens kontor. Sen ger vi feedback inte bara till ledningen, utan varje enskild medarbetare kan gå in i verktyget, analysera och agera kopplat till sina egna förutsättningar. Att jag får en siffra och ett målvärde triggar frågan om hur jag kan skruva om min vardag för att bli mer innovativ och produktiv i mitt arbete.

Avslutningsvis, om jag sitter på min organisation och grubblar över de här frågorna, jag kommer till Internetdagarna och lyssnar på dig – vad konkret vill du att jag tar med mig?

Jag tänker inte stå och demonstrera verktyget utan jag vill fokusera på att ge konkreta exempel utifrån data som jag samlat på mig under de här åren. Och jag kommer att visa hur du kan agera och följa upp utifrån de indikatorer vi utvecklat.

Hello!

Vill ni också ta er in i framtiden?
Kontakta Leif Rehnström, leif@hellofuture.se