Meny
24 september 2018

Från inspiration till innovation: Beata Wickbom, digitaliserings- och innovationsexpert

En passionerad moderator kan verkligen bidra till att du som besökare får ut maximalt av ett event. Därför är vi stolta att rutinerade Beata Wickbom modererar vårt spår på Internetdagarna den 19 november. Hon är föreläsare och expert inom digitalisering, innovation och digital kommunikation och pratar här pratar om hon varför temat är så viktigt och hur dagen ska skapa framåtrörelse i deltagarnas organisationer.

Beata, du ska moderera vårt temaspår på Internetdagarna. “Från inspiration till innovation” – vad gjorde att du ville vara moderator för detta tema?

I dag handlar mycket för organisationer om att börja göra. Enbart inspiration för mig betyder inte att man tar den inspirationen och insikterna till handling.

Någonstans i presentationerna av den här dagen pratar vi om att “göra innovation”, och det är intressant för det är inte ett uttryck jag skulle ha använt själv, men jag tycker det är väldigt bra för det är vad det handlar om. Att göra!

Du har jobbat med frågor om digitalisering ända sedan 1995. Vad arbetar du med mest nu för tiden?

I dag jobbar jag framförallt mot företagsledningar, eller verksamhetsledningen i offentlig verksamhet. De jag jobbar med behöver förstå hur de kan snabba på digitaliseringen, hur ska de förändra sina arbetssätt? Jag gör även en del inspirationsföreläsningar; i dag pratade jag till exempel inför HR-folk om HR-avdelningens roll i förändringen.

Det här temaspåret riktar sig främst till personer som sitter på förvaltande organisationer med stora omställningsutmaningar, som myndigheter och kommuner. Många har nog känslan att omställningen går långsammare där än man hade önskat. Hur ser du på dessa organisationers utmaning?

Jag tycker inte att det stämmer att det går långsamt hos offentliga verksamheter. Många offentliga verksamheter har ett tydligt uppdrag och vision och det uppdraget driver dem framåt. Ta Skatteverket till exempel, de har verkligen visat vägen. Att deklarera, förr i tiden tog det flera dagar! Jag minns att pappa satt med blanketterna utspridda över hela köksbordet. I dag kan du skicka ett SMS och bara godkänna.

Visst finns det en tröghet i den typen av offentliga organisationer, absolut, men man ska inte ta risker i offentlig verksamhet. Om jag tänker utifrån mitt eget perspektiv så vill jag inte att kriminalvården ska ta risker, till exempel. “Agilt” är ett ord vi använder mycket i dag och det handlar för mig om att börja testa saker utan att ta så stor risk. Det behöver alla uppdragsgivare jag arbetar med i dag, att anamma ett utforskande arbetssätt. Det handlar innovation om för mig.

Det är intressant det du nämner, att det tydliga uppdraget och visionen blir en styrka. Vilka fler styrkor ser du hos offentliga verksamheter i relation till digitaliseringen?

En stor fördel inom det offentliga är att de inte är konkurrenter, Göteborgs kommun kan dela med Malmö kommun, och så vidare. Jag har jobbat i ett projekt med SKL, “Leda – för smartare välfärd”, som handlar om att offentliga verksamheter ska plocka fram vad de har gjort bra och dela med sig. Genom delning går det att snabba på förändringsarbetet.

Det här med att vara moderator, du börjar ju ha gjort det några gånger. Vad tycker du är den viktigaste delen av ditt uppdrag?

Det “viktigaste” skulle jag vilja ändra till det roligaste! Jag brukar tänka när jag är moderator att detta är mitt universitet, det är såhär jag lär mig. Jag får dels höra publiken tala, dels höra vad talarna säger. I moderatorsrollen involverar jag publiken mycket; jag tycker inte att det är så stor skillnad på vad talaren och publiken kan. Skillnaden är att talaren tänkt igenom sitt anförande. När man blandar in publiken och lyssnar märker man vilken kunskap som finns där ute.

Kan du ge något exempel på hur publikinblandningen kommer se ut den 19 november?

Vi har designat ett antal övningar med publikdiskussioner, som vi följer och modererar. Det handlar inte bara om att kolla av om det finns frågor, utan vi har verkligen designat övningar för publiken.

Tanken att du ser detta som ditt universitet är verkligen fin! Så under den här dagen på universitetet, vad är du mest sugen på att lära dig mer om?

Jag är alltid nyfiken på vilket ledarskap och vilken kultur man skapar i organisationer för att medarbetare ska våga ta risker, våga nyfiket experimentera. Hur uppmuntrar ledarna medarbetarna till att göra saker som känns lite nya, obekväma, läskiga?

Vad kan “experimentera” innebära i offentlig verksamhet?

Det kan var att ha ett möte på ett nytt sätt, involvera medborgaren i medborgardialog på ett nytt sätt. Vi talar inte om att riskera allt och kasta sig ut från ett tak. Mycket ligger i arbetssätten, om att bryta mönster där. På något sätt är det nyckeln till förändring där i vardagen.

Till sist, varför borde jag komma, om jag nu är i valet och kvalet?

Det är ofta när du får testa dina idéer med andra som du kommer framåt, och eftersom vi ger mycket utrymme för dialog tror jag att den här dagen kommer att ge en bra framåtrörelse. Att få verktyg och metoder, och att få öva. Det tror jag alla behöver.

Hello!

Vill ni också ta er in i framtiden?
Kontakta Leif Rehnström, leif@hellofuture.se