Meny
26 september 2018

Från inspiration till innovation: Johan Lager, tjänsteutvecklare på Tillväxtverket

Hur kan en innovationssprint förändra hur man tänker och arbetar på en myndighet? Den frågan ska Johan Lager som är ansvarig för Tillväxtverkets designprocess prata om under Internetdagarna den 19 november. Här får du ett smakprov.

Johan, du ska dela med dig av dina lärdomar från att genomföra innovationssprintar på Tillväxtverket. Berätta lite om din roll på myndigheten.

Jag jobbar på en avdelning som heter Förenkling som genomför massor av olika insatser som gör det enklare för företag i Sverige. Just nu är jag ansvarig för vår designprocess.

Hur kommer det sig att Tillväxtverket har börjat arbeta med innovationssprintar?

Vi har länge känt ett behov av en process där vi snabbare kan se om det vi gör kommer fungera för användarna eller inte. Sen dök begreppet tjänstedesign upp. Då lärde vi oss nya sätt att tänka och jobba som gjorde att vi snabbt kunde testa saker utan att behöva slösa bort tid på långa projekt där slutresultatet ändå visade sig oanvändbart.

Vad är utmaningen med att börja jobba på det här sättet när man är en myndighet?

Det svåra är ofta att veta var man ska börja. Många gånger tar organisationer som vår in konsulter som kör en workshop i design thinking, många blir inspirerade men sen händer det inte nödvändigtvis så mycket. Med en innovationssprint får man någonting konkret som är enkelt att ta till sig för alla. Du avsätter några dagar, jobbar mot ett specifikt mål och sedan testar du resultatet mot verkligheten.

Har det varit svårt att få med sig kollegorna på tåget?

Jag upplever att innovationssprinten är bra just för att få med sig folk. Metoden är väldigt beprövad, testad och förfinad efter hand. När människor är väldigt upptagna och vana att jobba på ett visst sätt, mot ett visst resultat, kan det ta för mycket tid att börja med teori om hur man ska jobba och exakt hur metoderna fungerar. Då är det lättare med en sprint där man blir praktisk direkt. Jag tror att organisationer behöver den här typen av tydlighet.

Vad av det du pratar om på Internetdagarna tror du att publiken kommer ha mest nytta av när de sedan återvänder till sina egna organisationer?

Jag vill hjälpa till att sänka trösklarna för att jobba med innovation och med de tankesätt, metoder och verktyg som finns inom design thinking. Jag vill visa hur man kan börja med något relativt enkelt och avgränsat för att sedan låta det inspirera resten av organisationen. Jag tror att många idag istället sätter igång ett jätte-förändringsarbete där man försöker ändra alltifrån mindset till strukturer på en och samma gång. Erfarenheten är att det sällan resulterar i särskilt mycket.

Hello!

Vill ni också ta er in i framtiden?
Kontakta Leif Rehnström, leif@hellofuture.se