Meny
25 september 2018

Från inspiration till innovation: fil. dr. Kalle Jegers, om innovation i offentlig sektor

Hur gör man för att fortsätta effektivisera sin verksamhet samtidigt som man rustar sig för framtiden? Den frågan ska filosofie doktor i informatik Kalle Jegers, som även är ansvarig för insikter och användarforskning hos Hello Future, berätta om på temadagen om innovation den 19 november på Internetdagarna. Här får du ett smakprov av vad du kan vänta dig.

Kalle, du ska prata om ett projekt du arbetat med hos socialtjänsten på Skellefteå kommun, som tacklar utmaningen i att effektivisera och samtidigt rusta sig för framtiden. Berätta lite mer om den utmaning socialtjänsten har, som du kommer att prata om på Internetdagarna?

Deras utmaning är tvådelad kan man säga. Ena delen är budgetmässig; de ser att de måste förändra sina arbetssätt eftersom prognosen är att intäktssidan av budgeten kommer att minska, medan behoven förmodligen ökar. Arbetssätten de har i dag, de kommer inte hålla. De kommer inte att få ut de timmar av personalen de har idag som krävs för brukarna, gummibandet går inte att spänna längre så att säga.

Den andra sidan av utmaningen, är att brukarnas beteenden och förväntningar ser annorlunda ut. De förväntar sig att kommunens tjänster ska fungera på ett nytt sätt utifrån det moderna samhälle vi har, de efterfrågar mer flexibilitet och anpassning. De vill inte känna att de lever sitt liv i ett system och självfallet vill inte kommunen det heller. Kommunen har en ambitiöst strävan efter att människor ska uppleva en högre livskvalitet.

Du kommer ju prata mer om dessa förändrade beteenden och förväntningar hos brukarna, kan du ge något exempel?

Det kan vara att om jag har beslut att jag ska få assistans för att komma utanför hemmet för att göra en aktivitet, då vill jag kanske kunna boka det som jag bokar ett gympass. Inte att jag har en schemalagd assistanstid måndagar mellan 13–16. Och vill jag och flera andra brukare gå på hockey, då kanske jag förväntar mig att kommunen ska kunna koppla ihop oss vid utförandet så att vi går tillsammans.

Du har ju sex års erfarenhet av det här, vad är mest intressant med just detta case tycker du?

Det är intressant hur praktiska och konkreta resultat man kan uppnå på relativt kort tid om man jobbar med en modell likt Transformationsmotorn, den modell vi använde i detta projekt. Utmaningarna inom offentlig sektor är komplexa men det finns konkreta sätt att arbeta på för att komma framåt, vilket denna story visar. Den visar på behovet av att våga prova och anamma lite nya arbetssätt, som inte bygger på ständigt förbättring. Den visar hur man kan använda mer innovationsliknande processer för att lösa den här typen av pragmatiska behov.

På Hello Future är du ansvarig för “insikter och användarforskning”, och du har också forskat och undervisat inom området tidigare. Varför är det här området så relevant i dag anser du?

Jag är övertygad om att det bästa sättet att jobba med låg risk i dag, är att jobba användarbaserat och utifrån användarinsikter. Människors beteenden förändras snabbare än någonsin. Om du inte skaffar dig rätt kunskap om dessa beteenden, tar du en hög risk. Du måste konstatera det mänskliga behov du adresserar med din lösning, för att minimera risk.

Om jag sitter på en kommun och arbetar på en förvaltning med liknande utmaningar som socialtjänsten i Skellefteå, vad tänker du att jag främst kommer få med mig från din pratstund?

Jag vill ge en konkret bild av ett väldigt relevant metodstöd, Transformationsmotorn, och vad som händer när du jobbar med den metoden. Så du får en grundläggande förståelse för en modell och ett verktyg för digital transformation och en bild av vad resultatet kan bli.

Hello!

Vill ni också ta er in i framtiden?
Kontakta Leif Rehnström, leif@hellofuture.se