Meny
4 december 2018

Från inspiration till innovation – nycklarna att ta med sig från IND18

Den 19 november intog nio talare och en entusiastisk moderator vår scen på Internetdagarna. På temat “Från inspiration till innovation” fylldes deltagarna med insikter om hur vi går från prat till action i innovationsarbetet – här samlar vi det allra bästa från dagen.

Utmaningen för svenska organisationer på temat “innovation” är verkligen mångfacetterad. Det stod klart bara några minuter in på Hello Futures temaspår på Internetdagarna, “Från inspiration till innovation”. Dagens moderator Beata Wickbom tog nämligen omedelbart upp taktpinnen för att ta tempen på rummet med en klassisk handuppräckning. Många av de cirka 100 åhörarna i den fullsatta salongen räckte upp handen när Beata undrade vilka som tacklade utmaningen att hålla tempot i innovationsarbetet i organisationens vardag. Minst lika många instämde i behovet av att förändra kulturen, men även i kategorin “vår utmaning är oklar” var det många som kände igen sig.

Beata, rutinerad föreläsare och expert inom digitalisering och innovation, höll från den stunden tempot högt och publiken alert med konstanta frågor, spontana deltagarintervjuer och små tankeövningar som hon bollade ut. Hon gav sig den på att varenda deltagare skulle lämna salen med inte bara inspiration, utan konkreta angreppssätt och någonting att fortsätta med nästa dag på kontoret. Med andan av lärande och fokus på det konkreta etablerad påade hon dagens första talare.

"När vi pratar om innovation, borde vi prata om innovationsmetoder"

Vår egen vd Leif Rehnström inledde med att prata om det knepiga ordet “innovation”. Han flyttade genast fokus från innovationen i sig, till metodiken för att nå fram till innovationen. Det är svårt att veta i förhand om en arbetsprocess ska leda till en innovation eller inte, förklarade han – och vad är ens en innovation? Är det ens relevant att diskutera? Mer relevant är det då att diskutera arbetssätten, eftersom chansen att resultatet blir en innovation som tar verksamheten framåt ökar genom att arbeta med modern innovationsmetodik.

Dagens första “alla smartphones åker upp för att fota”-tillfälle kom när Leif sedan gick vidare till att prata om modellen Three Box Solution, som illustrerar hur alla organisationer måste arbeta i tre olika lägen för att skapa strategisk klarhet och vara innovativa samtidigt som man presterar här och nu. Leifs huvudsakliga insikt här, var att alla tre lägena behövs men att de kräver skilda arbetsmetoder. Det går inte att använda samma arbetsprocesser för att optimera dagens verksamhet som för att vara innovativ runt framtiden, trots att många svenska verksamheter som spenderat miljonbelopp på att implementera lean-processer gärna vill tro annat. Lean har en roll i verksamheten, men den är inte att skapa innovation. Eller som Leif underströk bokstavligen i presentationen:

Lär dig mer om innovationsmetodik:

Fördjupning i Three Box Solution och skillnaden på kvalitetsarbete och innovationsmetodik.

Leifs debattartikel i Dagens samhälle om arbetsmetoder för digitalisering

"Gemensamma målbilder låser upp innovationskraft"

Något som gör det svårt för många organisationer att komma igång i innovationsarbetet, är att förändringarna känns stora, berget för brant att bestiga. Malin Ströman, digital produktchef på SVTi (SVT:s interaktiva avdelning), talade om ett sätt att tackla det problemet: “Sluta prata om de stora förändringarna. Förändra istället målbilden och fokusera på nästa lilla steg.”

Malin fortsatte med att betona vikten av gemensamma målbilder. Varje avdelning på SVTi hade tidigare en egen syn på vad det innebar att “digitalisera sig” och på vad resultatet av sådant arbete kunde bli, berättade hon. Logiskt, då deras mål tidigare var definierade per avdelning. Klassiskt silo-tänk, helt enkelt. Nu arbetar de istället med horisontella mål – målbilder som är mer generella, i stil med “öka tittarsiffrorna för Barnkanalen digitalt”, och inte definieras per avdelning utan som kräver tvärfunktionellt samarbete mellan avdelningar.

En publikfråga till Malin observerade att det ju verkade smart att “lägga målen på tvären”, men undrade om pengarna – vad kostade en sådan omställning? Det lite oväntade svaret från Malin var “inte en krona extra” och hon adderade en imitation av hur en chef högre upp i organisationen absolut inte hade tillåtit det. Istället var Malins slutsats att de nya målbilderna – som skapar mer tvärfunktionellt samarbete, mer frihet men också ökat ansvar för de anställda att lösa problemet – på sikt rationaliserar bort just chefsrollerna när bestämmandet fördelas ut i organisationen. Det som behövs mer än chefer, är enligt Malins erfarenhet processcoacher – personer som verkligen kan de moderna arbetssätten och guidar organisationen i omställningen. Det märktes att många fångade det tipset och tog med sig “processcoach” hem till kollegorna.

Lär dig mer om målbilder:

Hur Tuff ledarskapsträning skapade en digital målbild

"Med en paketerad modell får innovationen plats i kalendern"

Nästa talare var vår egen fil. dr. Kalle Jegers som pratade om vår metod Transformationsmotorn och hur vi arbetat med den som metodstöd för innovation tillsammans med socialtjänsten i Skellefteå kommun. Han gav en översikt av metodiken och pratade om resultatet just för socialtjänsten: två tydliga prototyper för nya tjänster, framtagna och testade efter bara 4–5 månader.

Hur skapade Transformationsmotorn så pass rapp innovation hos socialtjänsten i Skellefteå? Kalle lyfte två nycklar: metoden ger en tydlig process att hålla sig i och orientera sig efter, och det i sin tur ger tydliga moment som organisationer kan prioritera i kalendern.

Lär dig mer om Transformationsmotorn i arbete:

När världar möts: lärdomar från digital transformation hos socialtjänsten

Efter Kalles del var det dags för fler diskussioner i och med publiken. “Modellerna som målas upp här är bra,” kommenterade en deltagare, “men nyckeln är organisationen, att få med sig den. Det svåra uppstår i praktiken.” En fråga till Kalle var inne på samma linje: “Hur skapar jag engagemang för det här arbetet hos mina kollegor?” Malin hade tidigare varit inne på att “paniklägen är bra på att skapa action”, men om det inte är panikläge? Kalle gav ett tudelat svar: dels att gräva i organisationens nuläge för att hitta vad i dag som visar på ett problem, dels att måla upp ett framtidsläge organisationen ska röra sig mot som är så attraktivt att medarbetarna dras med.

"Träna på att misslyckas"

Heidi Harman, som avslutade innan lunchen, har arbetat i flera nystartade bolag och just nu bygger hon upp Progressdata, ett verktyg för att mäta hur mångfalden verkligen ser ut i organisationen.

Heidi lade mest vikt vid en filosofi som många med henne skriver under på: våga misslyckas. Faktum är att hon tog det längre – “ni måste träna på att misslyckas!” uppmanade hon publiken. Här inspirerade hon med videor från workshops med lågstadieelever som tillverkade dansande robotar med sugrör, tejp, en dator och ett enkelt chip. Att precis som de robottillverkande barnen kasta sig in i något man inte behärskar, misslyckas men snabbt utvecklas och röra sig framåt, det beteendet behöver fler organisationer få in hävdade Heidi.

"Tänk bredare på data så lär ni er mer"

Efter lunch fortsatte Charlotte Andersson, konsult inom product management och med erfarenhet från bland annat iZettle, Lifesum och Spotify, på temat data. Med grund i ett tydligt och enkelt ramverk pratade hon om att inte bara unga teknikbolag av Spotify-karaktär kan använda data – data är centralt för alla organisationer men då behöver vi alla anamma en bredare syn på data. I dessa dagar blir det lätt att tänka på data som “något som Google har”. Det blir kvantitativa mått, siffror.

Charlotte slog istället ett slag för den kvalitativa datan. “Data är inte bara siffror utan också ord,” påminde hon. Vi kan börja med att prata med en endaste kund och se det som att vi samlar in data istället för att vi “bara” lyssnar på åsikter, och ta det därifrån. Vi kan iakttaga trender (“försäljningen av smartphones ökar kraftigt”), fånga upp vad användare sagt eller skrivit, känslomässiga reaktioner. För att ytterligare bygga ut helhetsbilden kan vi kombinera den typen av extern data med intern data (“hur många anställda har kunskap inom X?”).

Till sist underströk Charlotte att data i sig är inte värt något, utan det värdefulla är aktionen ni väljer att ta utifrån datan.

"Beslut på 3 timmar istället för 3 månader med en sprint"

“Ni efterfrågar konkreta metoder, och nu blir det verkligen konkret!” påade Beata när det var dags för Hello Futures Tove och Petter att inta scenen och prata om vår innovationssprint. Sprinten sätter ihop en grupp om ca 6-7 deltagare och ger dem en strukturerad och effektiv metod för problemlösning som på bara fem dagar tar en idé hela vägen till prototyp, test och beslut.

Vår innovationssprint bygger på designsprinten som Googles investeringsgren GV utvecklat, men är vidareutvecklad för att passa svenska organisationers förhållanden. Petter och Tove beskrev hur en innovationssprint går till, dag för dag, och tryckte på nyckeln till metodikens popularitet och effektivitet: hastigheten. Det komprimerade formatet tvingar fram beslut och får oundvikligen saker att hända. De två berättade om en sprint Hello Future kört tillsammans med ett energibolag där en av deltagarna redan 3 timmar in i processen på första dagen, kommenterade till en kollega: “det här hade tagit oss minst 3 månader att komma fram till”.

En handuppräckning i publiken visade att bara ett fåtal deltagare hade testat att sprinta. Nästa man på scen hade dock med sig en skattkista av insikter om sprinten som metod för en stor, offentlig organisation.

Lär dig mer om sprinten:

Vår fördjupande text om sprintmetodikens syfte

Ta del av Tove och Petters presentation från IND18

"Vi är en statlig myndighet och vi kör flera sprintar per år"

“Det fina med en sprint,” berättade nästa talare, Johan Lager från Tillväxtverket, “är att det är en färdigpaketerad produkt som är enkel att ta till sig. Det var en nyckel, där hände något för oss.” Han ställde retoriskt frågan om hur många som inte hört om att arbetsplatsen behöver bli mer innovativ – “men hur lätt är det att ta till sig?”

Sprintens tydlighet blev alltså en nyckel för Tillväxtverket. Johan Lager deltog i en sprint arrangerad av oss på Hello Future för ett par år sedan, för att sedan själv ta vidare metoden och arrangera sprintar på Tillväxtverket. Nu kör de en handfull sprintar per år, så Johan kunde insiktsfullt berätta om deras erfarenheter av sprinten. Slutraden? “Sprinten har definitivt accelererat vår innovationskultur,” konstaterade han.

Johan förespråkade samtidigt en nykter och jordnära syn på att använda nya innovationsmetoder; man måste hitta det som fungerar för sin organisation. “Att sätta av fem dagar en och samma för ett antal personer på en myndighet – glöm det!” konstaterade han bland annat. “Vi sprider ut våra sprint-dagar och det fungerar utmärkt.”

Lär dig mer om Tillväxtverkets sprintarbete:

Från idéer till beslut på 5 dagar

"Har ni ens rätt förutsättningar för att vara innovativa?"

När det var dags för dagens sista talare var känslan i rummet att det definitivt inte råder brist på konkret metodik och handgripliga sätt att ta sig an innovationsutmaningen, hur den än ser ut. Så var ligger problemet?

“Kanske är det i kulturen”, hävdade Anders Wikström, som i över 10 år bedrivit forskning om innovationsklimat vid Rise (Research Institutes of Sweden) och nu även driver bolaget Prindit. Många nickar bland publiken följde. En kultur där man inte vågar ta risker, hämmar innovationsförmågan – där är de flesta eniga.

“Har organisationen ens rätt förutsättningar för att vara innovativ? Det kan vi ta reda på,” konstaterade Anders och pratade kort om vad Prindits verktyg för att mäta innovationsklimat fokuserar på och varför. Här kom temat med data tillbaka. Varje anställd är en sensor, enligt Anders, som kan yttra sig om förutsättningarna för innovation från sin egen horisont.

Beata följde som vanligt upp, här med att gräva efter Anders bästa råd till organisationer som vill ge medarbetarna bättre förutsättningar för att vara innovativa. Anders gav ett av dagens mest citatvänliga svar: “Sluta med idéer. Börja jobba med behoven istället.”

“Jättebra, precis så!” ekade en deltagare omedelbar efteråt. “Lägg ned alla ‘hackatons’ med idéer och fokusera på problemet istället!”

Sluta säga att det inte finns sätt att komma framåt

Alla deltagare satte sig ned på förmiddagen med utmaningar i sitt innovationsarbete, och när Beata avrundat vad känslan i rummet att det inte precis saknas konkret metodik för att hantera utmaningar över hela spektrat – komma igång med innovationsarbetet, hålla tempot uppe, eller vinna över skeptiska medarbetare. Dagen bjöd på så många första steg att ta, så många insikter om såväl synsätt som arbetssätt. Om vi fokuserar bara på de enkla råden för vad varje organisation kan börja göra i dag, fick vi lära oss om att:

Vi fick dessutom lära oss om sprinten och hur den applicerats av Skellefteå kommun och Tillväxtverket. Precis som vår vd Leif inledde dagen med att säga, underströk varenda berättelse denna dag att nycklarna till framgångsrik innovation sitter i att använda rätt metod.

Vi vill rikta ett stort tack till dig som var deltog och diskuterade under dagen. Till dig som inte lyckades få tag på en biljett men känner att dagen definitivt hade varit relevant för dig – hör av dig till tobias@hellofuture.se så kan vi berätta mer om alla insikter som vi fångade upp över en kaffe. 

 

 

 

Hello!

Vill ni också ta er in i framtiden?
Kontakta Leif Rehnström, leif@hellofuture.se