Meny
4 september 2017

Heldag om digitaliseringens möjligheter utanför storstäderna

Hello Future var inbjudna som medarrangör i årets upplaga av Internetdagarna som ägde rum på Stockholm Waterfront Congress Centre den 20 november. Bland talarna på denna temadag fanns bland andra Tillväxtverkets generaldirektör Gunilla Nordlöf, Tomas Lagerberg från ABB, Karey Helms, designforskare inom “Internet of Things” och många fler.

“Hur säkerställer vi att hela Sverige kan ta del av digitaliseringens möjligheter?" Det var utgångspunkten under denna temadag där vi tillsammans med en rad namnkunniga personer lyfte frågeställningar och visade exempel på hur offentlig sektor och traditionellt näringsliv var för sig - och tillsammans - kan få digital transformation att komma till stånd i sina regioner.

Vi befinner oss mitt i det paradigmskifte som drivs av digitaliseringen, en fjärde industriell revolution. I det här läget är det viktigt att företag och offentlig sektor i Sverige säkerställer att så många som möjligt hamnar på den vinnande sidan. Ett stort fokus ligger på att locka kunskap och kapital till storstädernas innovations- och startupkluster, men hur ser vi till att även traditionella företag och offentlig sektor utanför storstadregionerna kan dra nytta av möjligheterna?

Kan vi fortsätta i gamla hjulspår och effektivisera oss in i framtiden, eller vad är det egentligen som krävs under den transformationsprocess som väntar? Hur ska man arbeta för att successivt återta kontrollen över sin egen framtid?

Program i korthet:

Moderator: Petter Hanberger

Keynote sessions:

Molly Wright Steenson, Designer, författare
Cathy O’Neil, Bloggare och författare

 Del 1: Introduktion

“Den fjärde industriella revolutionen”
Leif Rehnström, VD på Hello Future

“Internet of everything - but what is everything?”
Karey Helms, 
PhD Student in Human-computer Interaction at KTH 

Del 2: “Hur behöver industrin arbeta för att bli del av den fjärde industriella revolutionen?”

"Digital Transformation i praktiken"
Kalle Jegers, Ansvarig för designmetodik och användarforskning på Hello Future

"Det går inte att effektivisera sig in i framtiden"
Johan Carlstedt,
 Senior Projektledare på IVA

Keynote session:

Matt Mason, Kreativ företagsledare och författare 

Del 3: “Hur behöver offentlig sektor arbeta för att bli del av och stötta digitaliseringen av närinsglivet?”

Gunilla Nordlöf, Generaldirektör på Tillväxtverket
Magnus Rudehäll, Digital Strateg på Region Västerbotten 

Del 4: Spaningar från verkligheten

“Ett 24 år gammalt snickeri möter den digitala kunden”
Simon Ekstrand, Grundare av Onlinesnickeriet 

“Vad krävs för att attrahera talang, kompetens, investeringar och nytänkande?”
Parisa Liljestrand, Kommunstyrelsens ordförande i Vallentuna 

“Lokalt näringsliv och ungdomar stärker varandra i en digital värld”
Karin Holmberg Lundin, Ordförande för Eskilstunautmaningen
Lennart Engelhardt, Grundare Happyr och projektledare för Eskilstunautmaningen

 “Att skilja på effektivisering och innovation”
Tomas Lagerberg, Avdelningschef Corporate Research på ABB 

Del 5: Avslutande panelsamtal: Vägen framåt

Hello!

Vill ni också ta er in i framtiden?
Kontakta Leif Rehnström, leif@hellofuture.se