Meny
20 februari 2019

Hello Future ska hjälpa Stockholms Stad med digital transformation

Hello Future har tillsammans med sin partner Syntell blivit en av få utvalda leverantörer i Stockholms stads ramavtal för Konsulttjänster inom digitalisering, it och informationssäkerhet.

Ramavtalsområdet avser tjänster som stöd och rådgivning till stadens ledare och strateger kopplat till digitalisering och IT-relaterade frågor. Detta innefattar tjänster som verksamhetsutveckling, förändringsledning, förstudier och kravställning på funktionell nivå samt projektledning av större, komplexa projekt.

"Det är givetvis oerhört hedrande att få det här förtroendet. Syntell, som är formell avtalspart, utgör tillsammans med oss på Hello Future en spännande mix där vår roll blir att fokusera på det vi kan bäst: att hjälpa organisationer med digital transformation genom innovationsmetodik och tjänstedesign." säger Tobias Eklund på Hello Future.

Utöver huvudkontoret i Skellefteå har Hello Future sedan tre år tillbaka ett växande kontor i Stockholm varifrån man servar allt fler kunder i södra Sverige. I byråns DNA ligger designdriven innovation. Med det som utgångspunkt hjälper man organisationer att jobba på nya sätt för att kunna möta digitaliseringens utmaningar i form av hastighet, osäkerhet och människors förändrade beteenden och förväntningar.

"Det känns som ett stort steg mot vår vision att bli bäst i Sverige på att hjälpa kommuner och offentlig sektor med digital transformation" säger Leif Rehnström, VD på Hello Future.

Läs mer om hur vi hjälper offentliga aktörer med digital transformation och tjänstedesign

“Digital transformation kräver andra arbetsmetoder”  - Hello Futures VD Leif Rehnström för Dagens Samhälle

3 lådor för att skilja på verksamhetsutveckling och innovation

Tre hinder för digital transformation i offentlig sektor

Tjänstedesign - nyckeln till lyckad digitalisering

 

Hello!

Vill ni också ta er in i framtiden?
Kontakta Leif Rehnström, leif@hellofuture.se