Meny
20 februari 2017

“Vi vill göra kunskapen om digitalisering tillgänglig för så många människor som möjligt.”

Från början när man pratar om den digitala klyftan globalt syftade man på huruvida man hade tillgång till bredband eller inte, men idag är det en mindre fråga. En större fråga handlar om glappet till de som vet och kan allra mest, vilket är fyra av de sex största bolagen i världen idag, och som alla finns i Silicon Valley.

Intervju med Leif Rehnström, VD på Hello Future som står bakom initiativet Hello Future Social Club. Intervjun är transkriberad från ett inslag P4 Västerbotten den 20 februari 2017.

Mikael Hermansson: Ditt företag jobbar sedan en tid tillbaka med vad ni kallar för Social Clubs, alltså diskussionsklubbar för att dela kunskap, frågor och farhågor kring digitalisering och globalisering, vad kommer du ta upp under dagens träff?

Leif Rehnström: Idag kommer vi diskutera koncepten “förstärkt verklighet” och “virtuell verklighet” och visa på lite olika möjligheter och scenarion med den typen av teknik.

Filippa Armstrong: Idag föds ju unga människor in i den här digitala tidsåldern men det finns ju fortfarande ett glapp till den äldre generationen. Hur ska vi göra för att fylla det glappet tänker du?

LR: Till att börja med är det inte bara en åldersfråga. Det finns många, även bland yngre, som inte har jättebra koll på vad digitaliseringen gör med oss. Om man tittar specifikt på de äldre så finns det ganska många organisationer som jobbar med aktiviteter för äldre, så att få in den här frågan hos dem och få fler företag som oss att göra nonprofit-arbete där vi lyfter den typen av frågor skulle vara bra.

MH: Vilka risker ser du med att vissa är med, medans andra står utanför den här utvecklingen?

“Samhället idag byggs allt mer av kod, inte av betong.”

LR: Samhället idag byggs allt mer av kod, inte av betong och det är klart att om man inte ser den strukturen och inte vet vad det innebär så kommer det på sikt att vara ett problem och det kommer att göra att fler människor kommer ha svårare att vara med i den samhällsutvecklingen som sker, och det är inget bra på sikt.

FA: Är det rentav ett måste att vara mer insatt i vår digitaliserade värld?

LR: Jag tycker det. Kanske inte för varje enskild person, men från ett samhällsperspektiv är det väldigt viktigt och från ett demokratiperspektiv att så många som möjligt oavsett ålder, var man bor eller var man är född ska ha möjlighet att kunna vara med och fundera, tänka och styra världen i en bra riktning och känna sig delaktiga i det.

MH: Ni vill ju från er sida bygga upp en gräsrotsrörelse där alla välkomnas in i det här samtalet. Vilka är dina förhoppningar på sikt med det här initiativet?

LR: Det vi vill med det här, och varför vi startat det är att jobba med ett begrepp som brukar kallas för “Den digitala klyftan”.  Hur gör vi i resten av världen för att komma åt den här kunskapen och möjligheterna, eller ska vi låta en liten region i USA styra allas våra liv för lång tid framöver? Det verkar inte rimligt. Så förhoppningen med det här initiativet, och andra initiativ som vi gör, är litegrann Robin Hood-verksamhet. Att ta den bästa kunskap som finns, och fördela ut den till så många människor som möjligt för att ge möjligheter till alla att vara med i den här utvecklingen.

FA: Och ett steg på vägen till större kunskap tas alltså på The Great Northern i Skellefteå idag. Tack Leif Rehnström.

LR: Tack

Hur gick träffen på The Great Northern? Här kan du höra några av deltagarna dela med sig av sina intryck.

--

Är du i Almedalen? Välkommen att lyssna på ett panelsamtal om hur vi säkerställer att hela Sverige kan ta del av digitaliseringens möjligheter

Hello!

Vill ni också ta er in i framtiden?
Kontakta Leif Rehnström, leif@hellofuture.se