Meny
22 maj 2019

Välkommen Johan!

Vi är otroligt glada över att få meddela att Johan Lager valt att börja jobba hos oss på Hello Future efter sommaren. Johan har efter sina år på Tillväxtverket en gedigen insyn över vilka utmaningar såväl offentlig sektor som svenskt näringsliv står inför, och hans erfarenheter av att bygga upp en intern struktur för användarcentrerad utveckling vet vi att våra kunder kommer ha stor nytta av.  

Johan Lager

"Det känns väldigt spännande få börja på Hello Future och bidra med mina erfarenheter av förändrings- och innovationsarbete inom offentlig sektor. Det behövs inte bara en förståelse för ny teknik utan även ett nytt sätt att tänka och arbeta för att den digitala klyftan mellan medborgare och offentlighet ska kunna minskas. Hello Future har ett tydligt driv och bra verktyg för att hjälpa organisationer att ta ytterligare steg mot en digital mognad och anpassa sin verksamhet till en föränderlig framtid. Jag tror att mitt största bidrag är mina många års erfarenhet av att skapa nya värden genom samverkan mellan organisationer och människor, med ett tydligt användardrivet perspektiv."

Johan kommer primärt arbeta i rollen som Service Designer utifrån Hello Futures kontor i Stockholm, men kommer liksom resten av oss ha hela Sverige som arbetsplats.

"Det är med stor glädje vi välkomnar Johan in i vårt design- och innovationsteam. Han kommer att vässa vår kunskap kring myndigheter, samverkan och interna utmaningar på ett utmärkt sätt och han brinner för vår mission att minska den digitala klyftan. Ett viktigt steg mot vår vision att bli ledande på Digital Transformation inom offentlig sektor. Dessutom är han en ödmjuk person med ett stort musikintresse vilket passar perfekt in i vår kultur." - Leif Rehnström, VD Hello Future

Hello!

Vill ni också ta er in i framtiden?
Kontakta Leif Rehnström, leif@hellofuture.se