Innovationskonsult 〜

Hitta rätt innovationskonsult

För att få fart på utvecklingen utan att fastna i diskussioner, gamla mönster eller dystopiska analyser som inte följs upp med konkreta svar kan det vara klokt att jobba tätt ihop med en innovationskonsult – eller ett helt gäng. Men vad är viktigt att tänka på?

Grovt sett kan en innovationskonsult hjälpa dig med 3 saker:

Få hjälp av en innovationskonsult att leda innovation

Att leda innovation handlar om att skapa rätt förutsättningar för innovation. En innovationskonsult bör ha god insikt i innovationsstandarden ISO 56 000 och utifrån den kunna hjälpa dig bygga upp den systematik och det innehåll som behöver finnas på plats – men anpassat efter vad som behövs och kommer fungera hos er.

Få hjälp av en innovationskonsult att göra innovation

Att göra innovation handlar om att skapa handling med tydliga resultat. Det kan handla om att utveckla hur någonting fungerar på organisationen, såsom en viktig process, eller att bygga en ny teknisk lösning, eller att undersöka någonting. Oavsett vad bör en innovationskonsult kunna backa upp dig med innovationstänkande, digital utveckling och innovationsledning.

Få hjälp av en innovationskonsult att träna på innovation

Att träna på innovation handlar om att höja golvet för de förmågor som är nödvändiga för att bli en effektiv innovationsledare. En duktig innovationskonsult kan hjälpa dig att få praktisk träning i innovation som ger långt mer nytta än teori.
Vilken hjälp skulle ni behöva? Kontaka Leif för ett förutsättningslöst möte.
Leif Rehnström
Leif Rehnström