Kom snabbt framåt med nya erbjudanden eller digitala tjänster

Har ni svårt att komma till skott med att testa nya erbjudanden, digitala tjänster, processer eller arbetssätt? Innovationssprinten är en strukturerad och effektiv problemlösningsmetod som tar projekt framåt på kort tid. Ni väljer om ni vill genomföra den helt digitalt eller tillsammans i en lokal. Metoden bygger vidare på en process som kallas för Design Sprint, och som från början utvecklades av Google.

Kontakta oss

Vad får du ut av sprinten?

  • En realistisk prototyp.
  • Ovärderliga kundinsikter.
  • Underlag för ett business case eller pitch deck.
  • Nya kunskaper och erfarenheter av arbetsmetoder.

Så här går en innovationssprint till

Att ta sig från en idé till en prototyp kan i vanliga sluka resurser och ta månader. Med en innovationssprint gör det det på 3–5 dagar. Väljer ni att göra sprinten helt digitalt så sprider vi ut de olika momenten till kortare digitala träffar och hemuppgifter som görs när det passar. en totala tiden blir ungefär den samma, men görs under mellan 3-4 veckor.

En sprint med oss är perfekt om du…

  • Snabbt vill komma framåt med en ny tjänst eller produkt.
  • Vill lära dig eller medarbetarna roliga och effektiva sätt att arbeta på.
  • Vill få fart på er utveckling.

Vad finns det för fördelar om du väljer att genomföra den helt digitalt?

  • Kräver långt mindre gemensam kalendertid än fysiska sprintar.
  • Deltagarna kan utföra arbetsuppgifter när det passar dem. 
  • Sprintarna kan genomföras oavsett var deltagarna befinner sig i världen.

 

Tillväxtverket & Region Värmland 〜

"Från idé till feedback från kunderna på 1 vecka var ovärderligt"

Socialtjänsten, Skellefteå kommun 〜

"Vi tog fram en prototyp för en app som får vardagslivet för brukarna att fungera bättre"

Edsbyn Senab 〜

"Ledningen gillar att det blir data av användartesterna"

En sprint kan göras på många olika sätt – hör av dig till mig så kan vi prata förutsättningslöst om vad som skulle passa er. 
Samuel Stenberg
Samuel Stenberg