SKELLEFTEÅ KOMMUN 〜

Dutt’n’Go – digital bingogympa för fallprevention

oktober 2021Göra innovationUX-design

Under en inspirationsresa till Skottland kom just det: inspirationen! Representanter för Skellefteå kommun fick se en aktivitet arrangeras som de gick igång stenhårt på, där äldre kunde kombinera social samvaro och bingospel med gymnastik. "Detta vill vi återskapa på hemmaplan!" tänkte de.

Kontakta oss

Dutt’n’Go – digital bingogympa för fallprevention

Samarbetet mellan teamet från Skellefteå kommun och Hello Future startade i december 2020, mitt i coronapandemin. Teamet berättade om grundidén om ett digitalt spel som kombinerade gymnastik och bingo, ett koncept som teamet sett genomföras live av en ledare på plats, ungefär som ett pass på ett gym. Gör en rörelse i en halvminut – få en siffra och kryssa den på din bricka. Teamets tanke var att hela den här upplevelsen skulle kunna fångas i ett digitalt spel som vem som helst skulle kunna spela när som helst, med målet att aktivera äldre och över tid motverka fallolyckor.

För oss på Hello Future var denna förfrågan klockren. Här hade vi en idé som behövde vidareutvecklas hela vägen till realiserad innovation, med ett lika tydligt som viktigt effektmål: Att motverka fallolyckor bland äldre.

Instruktionerna för spelet, från duttngo.se
Instruktionerna för spelet, från duttngo.se

Håller grundidén? Läge för innovationssprint.

Det första vi ville ta reda på i arbetsprocessen var om idén var hållbar. Så arbetet inleddes med en innovationssprint som skulle testa idéns bärighet och ge en riktning för den kommande utvecklingsprocessen. Innovationssprinten arrangerades p.g.a. omständigheterna helt och hållet digitalt, vilket gick strålande inte trots utan snarare tack vare en mycket engagerad arbetsgrupp med 70-plussare som representerade den tänkta målgruppen för spelet. Sprinten resulterade som sig bör i en prototyp, vilken efter användartester gav flera insikter i hur spelet skulle behöva utformas och fungera. Grundidén fick dock enbart tummar upp, så utvecklingen kunde med andra ord sätta igång.

“För oss på Hello Future var denna förfrågan klockren: Här hade vi en idé som behövde vidareutvecklas hela vägen till realiserad innovation, med ett lika tydligt som viktigt effektmål i att motverka fallolyckor bland äldre.”

Från motion capture till rimstuga

Under utvecklingsprocessen arbetade ett tvärfunktionellt team på Hello Future parallellt med alla aspekter av spelet, från utveckling av digital kod till de rim (!) som på klassiskt bingovis ska utropas efter varje dragen siffra. Inledningsvis testade vi olika typer av paketering och framtoning för att se vad som skulle resonera med målgruppen och få spelets idé att landa på bästa sätt. Därefter gick vår 3D-grafiker in i en motion capture-studio med en fysioterapeut från Skellefteå kommun för att på digital väg fånga alla de utvalda rörelserna som spelarna ska ta efter. Dessa animationer applicerades sedan till de två digitala karaktärer vi designat som i spelet visar rörelserna.

Efter många timmars utveckling av spelets digitala fundament, användarupplevelse, musik, namn och även en del bryderier kring hur man bäst designar en bingobricka, kunde spelet – nu namngivet Dutt’n’Go – i juni 2021 testas live i en beta-version på ett fullvaccinerat trygghetsboende. Därefter gjordes helt enligt plan de sista justeringarna för att spelet skulle kunna lanseras på bred front i september 2021 i takt med att pandemi-restriktionerna började lätta.

Resultatet blev:

  • Det digitala spelet Dutt’n’Go, utvecklat och lanserat helt inom tidplan och budget.
  • En gedigen lista insikter och idéer för vidareutveckling av spelet, baserad främst på alla de användartester som gjordes under utvecklingen.

Vill du veta mer? 

Beställare

Lina Tjärnström, folkhälsostrateg Skellefteå kommun
skelleftea.se/duttngo

Kontaktpersoner Hello Future

Samuel Stenberg
Samuel Stenberg