Affärsinnovation 〜

Så lärde sig Edsbyn Senab att snabbare ta reda på vad marknaden vill ha

september 2019Göra innovationInnovationssprint

I en föränderlig värld skiftar marknadens behov snabbare än någonsin och bolag behöver öka innovationstakten utan att riskera för mycket. Edsbyn Senab kände behovet av nya processer för att tackla den utmaningen och gjorde det med designdriven innovation.

Så lärde sig Edsbyn Senab att snabbare ta reda på vad marknaden vill ha

Utvecklas ni som ni borde för att avancera på marknaden eller är ni på väg att bli omsprungna? Den frågan skulle många ledare vilja att de kunde besvara positivt och ha bevis för sitt svar, men oftast är de flesta utlämnade till avancerade gissningar.

Edsbyn Senab är ett av många bolag som vill kunna svara på den frågan. De arbetar både med att inreda kontorsmiljöer världen över, och med att strategiskt forma dem från grunden utifrån det syfte de ska användas för. En bransch som påverkar många men som också påverkas av mycket. Johan Selberg är ansvarig för den strategiska affärsutvecklingen inom koncernen och har bland annat omvärldsbevakning på sitt bord:

– Jag tittar dels på makronivå och dels på trender närmare vår bransch. Hur ändras vårt beteende och vad leder det till för behov av produkter och tjänster nu och i framtiden? Är vi med på den utveckling som sker, avsätter vi tid och pengar till det eller kör vi på med samma som vi gjort hela tiden? Jag kan vara den som ställer lite konstiga frågor runt det, säger Johan Selberg.

Att hitta idéer är inte nödvändigtvis det svåra. Istället ligger utmaningen framförallt i att veta hur väl mottagen en idé skulle bli av marknaden om den realiserades.

– När jag omvärldsbevakar kan jag hitta en förändring som skapar en möjlighet för oss. ‘Här ser det ut som kunden har ett beteende eller här finns det ett behov som jag tror att vi skulle kunna ha en lösning på.’ Frågan är då: Är det verkligen ett problem för kunden och kan vårt förslag till lösning vara en lösning för kunden? Hur kan vi ta reda på det så snart som möjligt? För vi kan ju lägga mycket tid och pengar bara för att komma fram till att nej, vår produkt var inte lösningen.

Under 2018 arbetade vi tillsammans för att testa och etablera designdriven innovationsmetodik hos Edsbyn Senab. Vi arbetade i flera parallella processer och insatser som alla syftade till att hjälpa dem möta utmaningen med att kunna hitta, testa och utvärdera idéer utan att alltför mycket tid riskeras på utveckling.

Frågan är vilka effekter de nya, designdrivna arbetssätten fått hos Edsbyn Senab?

Användardata talade till ledningens hjärtan

I korthet kan vi konstatera att designmetodiken landat väl hos Johan och hans kollegor.

– Jag tänker inte falla tillbaka till gamla arbetssätt, utvärderar han. Jag vill förfina och jobba mer med det här och skulle vilja att det spreds till andra delar av bolaget där det kan vara applicerbart.

Att med facit i hand konstatera vilka positiva effekter den nya metodiken fått är såklart lättare än att i första läget få igång arbetet. För att initialt få med sig kollegorna och bolagets ledning i det designdrivna angreppssättet handlade det för Johan mycket om att hantera förväntningar på vad utveckling av en liten testbar produkt (en s.k. MVP – minimum viable product) är.

– För mig handlar det mycket om vilka förväntningar på ett sådant här arbete som man ställer uppåt i organisationen. ‘Nu gör vi en innovationssprint, vi har en hypotes om vad som kommer ut, men vi vet inte. Vi har då bara investerat delar av en veckas tid på några personer och så lägger vi ned det sen – eller så var det intressant och då investerar vi lite tid till.’

Hur gick det då att få argumenten att landa?

– Det gick väldigt bra. Det fanns en stor nyfikenhet till att testa ett nytt angreppssätt, en stor nyfikenhet att utmana sig själva. Med det sagt har vi ju inte gått vidare med alla idéer, det beror ju på vad kalkylen visar.

Många upplever att ledningsnivån är den svåraste att nå fram på, eftersom ledningsgruppen har tuffa ekonomiska krav och ett tydligt uppdrag i sikte. Siffror och kvantifierbara underlag som tydligt motiverar insatser och investeringar väger tungt. Ledningen för Edsbyn Senab har varit positiv till designmetodikens intåg, där nyckeln enligt Johan har varit data.

– Ledningen gillar att det blir data av användartesterna. Det är någon som faktiskt säger ‘det här upplever vi, det här var bra, det här var dåligt’, istället för att vi inom bolaget ska gå på känsla. Vi gör ofta våra bedömningar utifrån all den erfarenhet vi byggt upp, jag och ledningen kan säga ‘det här känns bra!’ men så testar vi med målgruppen och de fattar ingenting.

 

Huruvida det finns ett faktiskt behov hos målgruppen eller inte är essentiellt, så vi förespråkar alltid att testa just målgruppens behov först av allt. Men som Johan och Edsbyn Senab upptäckt, är det inte den enda aspekten av ett koncept som är viktigt att kunna förutse och tidigt testa.

– I ett projekt hade vi en idé som var jättespännande och hade bekräftat att den möter ett behov på marknaden. Men då hamnade vi i det som är extra intressant i mina ögon: Hur ska vi räkna på det här då? Och så klurar vi och räknar lite och ser att idén var nog inte tillräckligt bra jämfört med insatsen och då får vi välja något annat istället. Men: vi vet att idén håller. Vi har bara inte lyckats lösa hur vi ska skala upp den. Kan vi lösa hur vi får upp volymen, är idén aktuell igen.

“Ledningen gillar att det blir data av användartesterna. Det är någon som faktiskt säger ‘det här upplever vi, det här var bra, det här var dåligt’, istället för att vi inom bolaget ska gå på känsla.”

— Johan Selberg, Edsbyn Senab

“Hur kan vi göra så lite som möjligt för att testa?”

När designmetodiken nu verkat jobba sig in för att stanna på Edsbyn Senab, är Johan också lite självkritisk till hur de – likt många många andra – tidigare haft tendensen att spendera för mycket resurser på att utveckla produkter eller tjänster utan vetskap om efterfrågan.

– Vi har haft en idé, sen har det tagit lång tid innan vi fått fram den, sen gör man den alldeles för färdig i första läget. Då kan man knappt säga stopp eftersom man tror så mycket på den. Man har investerat så mycket innan man testar den, kanske till och med fått en första känsla att det här verkar inte riktigt bra, men man kan ändå inte säga stopp utan kör på. Till slut har man lagt ned alldeles för mycket tid och pengar utan att göra ett enda användartest. Och sen kommer man till marknaden och ser att nej, det här blev ju inte bra. Det kan jag känna att vi haft svårt med.

Edsbyn Senab är långt ifrån ensamma, exakt samma problematik upplever många. Johan vittnar om hur designmetodiken lämpat sig så väl för att förenkla i just dessa utvecklingssituationer. 

– I ett projekt hade vi en idé och kom fram till att vi behövde X mängd tid för att testa, väldigt mycket tid. Vi är en organisation som inte har så mycket extra resurser, och om det då kräver så mycket tid för att testa den här perfekta grejen så finns det risk att det inte blir av istället.

Istället för att fastna i loopen Johan beskrev ovan, där idén fortsätter att utvecklas och äter upp alldeles för mycket resurser innan den kan möta verkligheten, valde Johan i det här fallet att i sann designprocess-anda utmana sina medarbetare att prototypa och testa.

– Jag säger till den som kommer med idén att den aldrig kommer få så mycket tid att utveckla. ‘Ja men jag vill göra det här bra!’ kan jag få höra då. Visst, jag vill också att det ska bli bra, men att lägga så mycket tid i det här skedet, det fungerar inte. Så hur kan vi göra så lite vi kan för att testa den på några personer, för att få ett verkligt utfall i syfte att se om det faktiskt verkar vara en bra grej? Sedan testade vi den på 5 personer och fick reda på att den verkar så bra som vi trodde.

I det här läget finns plötsligt mer än en subjektiv känsla av att en produkt kan bli något bra. Det finns data. Och då händer något, säger Johan.

– Nu kommer den att kunna prioriteras före en annan idé som kanske inte har fem användarupplevelser som bekräftar vad man trodde.

Designprocesserna är hos Edsbyn Senab för att stanna

Från en ledning som uppskattar datan om faktiska användarbehov till medarbetare som går igång på utmaningen med det nya arbetssättet, verkar designmetodiken verkligen ha landat väl hos Edsbyn Senab. Bara för Johan personligen verkar metodiken ha öppnat nya tankebanor.

– Jag tycker att det har varit en jättebra erfarenhet och ett jättebra angreppssätt. Det vi gjort med Hello Future hjälper mig i många andra utvecklingsdelar som jag sitter med. Vi kanske är för långsamma ibland i alla fall men för mig är det viktigaste att det alltid finns en framåtkraft, att vi alltid tar saken vidare till att utforska mer, svara på fler frågor, testa i liten skala.

Vårt arbete tillsammans med Johan Selberg och Edsbyn Senab började med en innovationssprint, som i ett format på fem dagars arbete paketerar mycket av det Johan talar sig varm för: konkretiserandet av idéer, användartester och kvantifierat lärande från kunder.

Hur kommer vi igång med innovation?

Om ni precis börjat utforska modern innovationsmetodik för att utveckla verksamheten och känner er osäkra på hur ni kommer framåt, är ni inte ensamma. Osäkerheten är ofta stor och frågorna många. 

Kontakta oss så guidar vi er vidare.

Tobias Eklund
Tobias Eklund

Läs mer