Renhållningsappen 〜

Renhållningsappen – agil och digital innovation mellan fyra kommunbolag

maj 2023

Fyra kommunbolag utan större vana av digitalisering och innovationsprocesser som ska samarbeta för att ta fram en ny digital tjänst – utmanande? Ja. Lyckat? Definitivt. Renhållningsappen – ett samarbete mellan Hello Future och fyra kommunbolag inom vatten och avfall – är ett exempel på hur organisationer utan större innovationsvana kan lyckas genom rätt inställning och rätt arbetssätt.

Kontakta oss

Martin Gudmundson

Vill du veta mer?
Kontakta martin@hellofuture.se

Renhållningsappen – agil och digital innovation mellan fyra kommunbolag
En resa som leder till en fullfjädrad ny digital tjänst, kan börja med en enkel idé. Det som i dag är Renhållningsappen och som på ett bräde höjt servicenivån för medborgarna i fyra kommuner, började med idén om en app där en central funktion skulle vara push-notiser för när boende ska ställa ut sina sopkärl. Allt genom en agil utvecklingsprojekt där utmaningar såklart dyker upp, men hanterades sprint för sprint och till sist ledde till en lyckad lansering.

Joakim Zackrisson, verksamhetsutvecklare vid Tekniska verken i Kiruna som var ett av de fyra bolagen, berättar om hur samarbetet inleddes:

Joakim Zackrisson– Det var ett samarbete med flera parter inblandade, flera kommunala bolag som jobbar med samhällsservice och renhållning. Vi började med att specificera våra gemensamma behov och såg väldigt tydligt att det handlade om hur vi kan underlätta för kunderna och skapa en bättre service. Utifrån de behoven var vi fyra bolag från Kiruna, Luleå, Piteå och Lycksele som gick ut med en gemensam upphandling.

Vi på Hello Future valdes ut som partner för projektet. Vi hade tidigare samarbetat i digitaliseringsfrågor med renhållningen i Skellefteå kommun och kunde ta med både erfarenheter och insikter från det projektet in i den utmaning som dessa fyra bolag tillsammans beskrev.

“Efter att Hello Futures mjukvaruutvecklare vridit och vänt kan nu sopsorterare i Piteå kommun när som helst ta sig in på återvinningscentralen – men bara om de faktiskt är där.”

Tekniskt trolleri ledde till “ÅVC Anytime”

Vårt utvecklingsteam älskar när ett digitalt projekt innebär nya utmaningar att sätta tänderna i och i fallet med denna app var en särskild utmaning den grindöppningsfunktion som vatten- och avfallsbolaget i Piteå ville ha till sina återvinningscentraler. Användare kan, när de är vid grinden på återvinningscentralen, identifiera sig via Bank-ID för att låsa upp om det är obemannat. Den funktionen kräver att lokaliseringsfunktioner i telefonen synkar med andra funktioner, men efter att våra mjukvaruutvecklare vridit och vänt kan nu sopsorterare i Piteå kommun när som helst ta sig in på återvinningscentralen – men bara om de faktiskt är där.

– Det här med “ÅVC anytime” är en funktion vi vill titta på här i Kiruna också, så att invånarna kan ta sig in vilken tid som helst på dygnet, t.ex. via en QR-kod kunna scanna sig in på anläggningen, berättar Joakim

Digitalisering med 5 skilda verksamheter inblandade

Utmaningar fanns även i själva samarbetsformen. Här skulle fyra beställande bolag samarbeta med oss på Hello Future som en femte part, där vi skulle stå för utveckling av tjänsten och projektledning av hela processen. Utvecklingen av appen genomfördes med en agil process med treveckorssprintar där hela projektgruppen samlades var tredje vecka för att se vad som gjorts och för att prioritera arbetet i nästa sprint. Joakim Zackrisson känner att samarbetet lyckades mycket väl och berättar om nycklarna:

– Vi lyckades hålla ihop alla olika parter genom täta avstämningar med Hello Future, och däremellan körde vi bolag tillsammans avstämningar för att hela tiden säkerställa att vi jobbar mot ett gemensamt mål. Det var viktigt för oss att hålla ihop och att alla kan se att de får sina behov uppfyllda.

 

“Vi får mycket positiv feedback för den här appen. Vi ser hur den ger en ökad service för våra kunder och medborgare”

— Joakim Zackrisson, Tekniska verken i Kiruna

En framgångsrik grund för fortsatt digitalisering

Samarbetet med oss på Hello Future inleddes i början av 2021, och drygt ett år senare i maj 2022 lanserades den första versionen av appen.

– Vi får mycket positivt feedback för den här appen. Vi ser hur den ger en ökad service för våra kunder och medborgare, säger Joakim.

Funktionen med pushnotiser för när du som användare ska ställa ut vilket sopkärl är en av de centrala och mycket uppskattad enligt bolagens data, men appen har betydligt fler funktioner och en del som tillkommit under den utvecklingsprocessen. Den har en sorteringsguide, en karta för att kunna se var man har sin återvinningscentral samt möjlighet att göra några typer av beställningar kopplat till avfall och renhållning.

För Joakim Zackrisson och teamet hos de fyra bolagen är det solklart att utvecklingsarbetet ska fortsätta:

– I dagsläget har vi fokuserat mycket på renhållning- och avfallstjänster. Ett naturligt nästa steg – förutom att vi kollar på ÅVC Anytime-funktionen för Kiruna – är att som kund kunna se sin vattenförbrukning och fjärrvärmeförbrukning, och där koppla på guide för hur minskar jag då den förbrukningen? Och även hjälpa kommunernas invånare att bli bättre på att sopsortera.

Ur Hello Futures perspektiv är det häftigt att se hur dessa fyra bolag kommit ihop för att gemensamt svara upp mot kundernas behov, och hur väl slutprodukten fallit ut tack vare en agil arbetsprocess som kunnat respondera på de problem som uppkommit och den feedback användarna gett. Vi är mycket spända på att bidra till nästa steg i Renhållningsappens resa!

Läs mer om hur du kan arbeta med en innovationskonsult här

Beställare

Joakim Zackrisson, verksamhetsutvecklare Tekniska verken, Kiruna

 

Kontakta mig gärna för mer information om projektet och ett samtal om hur vi kan hjälpa er.
Martin Gudmundson
Martin Gudmundson