Tekniskt partnerskap 〜

Tekniska partnerskap för digitala tjänster – så arbetar SoliferPolar

maj 2021Göra innovation

Under 2017 inledde husvagnstillverkaren SoliferPolar ett tekniskt partnerskap med Hello Future. Partnerskapet har hjälpt SoliferPolar skapa tempo, flexibilitet och ett kontinuerligt lärande i att utveckla och äga sin digitala produkt.

Tekniska partnerskap för digitala tjänster – så arbetar SoliferPolar

Många av våra kunder har en idé som har med mjukvara att göra men saknar ett tekniskt team som kan ta idén till verklighet genom ett innovationsprojekt. En av de kunderna är SoliferPolar, som inledde ett tekniskt partnerskap med oss för att utveckla det som i dag är Polar Connect – en innovativ plattform som låter kunderna fjärrstyra sina husvagnar via sin smartphone.

Vägval: bygga upp kompetensen internt eller skaffa en teknisk partner?

Det finns två huvudsakliga vägar för den organisation som vill utveckla och drifta en digital tjänst:

A: att rekrytera och bygga upp kompetensen internt.

B: att samarbeta med en teknisk partner.

Det finns givetvis fördelar och nackdelar med båda vägarna, men det vi har märkt hos de kunder som väljer väg B är att de kan gå mycket snabbare framåt jämfört med att bygga upp kompetensen inom den egna organisationen. Dessutom ger partnerskapet en flexibilitet – de kan gasa på hårt under en viss tidsperiod för att dra ner på tempot ifall något annat behöver fokuseras på, något som knappast är möjligt för den som väljer väg A.

Arbetssätt: planering eller agilt?

Med SoliferPolar och övriga kunder där vi jobbar med produktutveckling arbetar vi agilt. Det innebär att vi jobbar tätt tillsammans och löpande stämmer av mot målgruppen under arbetets gång. På så sätt justeras riktningen kontinuerligt och resultatet blir någonting som bevisligen fungerar för slutkunderna.

 

Bitesize video 〜

7 min video: Vad är agil mjukvaruutveckling?

Vad innebär agil metodik vid mjukvaruutveckling och vilka stora fördelar finns?

I partnerskapet med SoliferPolar tog sig det agila arbetssättet bland annat uttryck i möjligheten att löpande genomföra intervjuer och testa koncept med deras kundklubbar. Även om det här sättet att arbeta på kan kännas nytt och främmande från början, är det sällan eller aldrig någon som vill lämna arbetssättet när de väl har fått se fördelarna med det.

Roller i relationen: Från beställare till produktägare

Polar Connect lanserades 2019. Sedan dess har det tekniska partnerskapet handlat om att utveckla SoliferPolars egen förmåga att agera produktägare och driva planeringen själva, medan Hello Futures roll handlar om gränssnittsdesign, tjänstedesign, UX och teknisk utveckling av hela systemet från app till skärm i vagnen och ett 4G-baserat system för kommunikation.

Läs mer om Polar Connect

Boka ett videomöte så undersöker vi hur ett tekniskt partnerskap skulle kunna se ut för din organisation.

Leif Rehnström
Leif Rehnström