Få innovation

att hända

Med den internationella innovationsstandarden ISO 56000 som utgångspunkt
guidar vi dig till att bygga upp den struktur och förmåga som krävs för att du
och din organisation ska accelerera ert innovationsarbete.

En podcast om att göra digital transformation

Lyssna in på ett begripligt samtal om digital transformation där vi utforskar de viktigaste frågorna just nu.

Bläddra bland avsnitt