Få innovation
att hända

Med den internationella innovationsstandarden ISO 56000 som utgångspunkt guidar vi dig till att bygga upp den struktur och förmåga som krävs för att du och din organisation ska accelerera ert innovationsarbete.

Innovationskollen: Vilka förutsättningar har din organisation att lyckas med innovation? Gör vårt test

 

LEDNING: STRATEGI & VISION

Skapa förutsättningar för systematiskt innovationsarbete

Vi hjälper er att definiera era unika utmaningar, formulera en attraktiv målbild och skapa en konkret handlingsplan.

Innovationsstrategi

LABB: INNOVATION & TJÄNSTEDESIGN

Utforska metodiskt nya idéer, tjänster och erbjudanden

Vi hjälper er att snabbt och resurseffektivt generera och testa nya idéer med hjälp av användarcentrerade designmetoder.

Innovationsmetodik

FABRIK: UTVECKLING & LANSERING

Gör verklighet av era vinnande idéer

Vi hjälper er att konceptualisera och realisera nya tjänster och erbjudanden med en helhetssyn på teknik, design och affär.

Produkt- & tjänsteutveckling

LEDA INNOVATIONSPROCESSER

Onlinekurs Tjänstedesign – 100 % on-demand

Ta stafettpinnen, led innovationsprocesserna i din organisation genom att lära dig tjänstedesign-metodik. Vår kurs är helt onlinebaserad och du gör den i din egen takt.

Kolla in kursen

Guiden till innovations­standarden ISO 56000

→ Få nycklarna till den nya innovationsstandarden
→ Se hur innovationsstandarden kan hjälpa er att lösa era utmaningar
→ Förstå hur ett ledningssystem för innovation behöver se ut och fungera i praktiken

Läs mer

En podcast om innovation och digital transformation

Lyssna in på ett begripligt samtal om innovation och digital transformation där vi utforskar de viktigaste frågorna just nu.

Bläddra bland avsnitt

Kunskap från Hello Future