#19 – Vart är vi på väg?

#19 – Vart är vi på väg?

I det här avsnittet av Transformationspodden försöker Samuel med hjälp av Leif och Martin förutse hur tekniken och samhället kommer utvecklas de kommande åren. Hur snart kommer 5G tekniken få ett brett genomslag och vad innebär det? Hur mogen är marknaden för AI? Och vad kommer människans roll vara i utvecklingen?

februari 2020Smart industri