#33 – Vad händer med arbetsmiljön när jobbet blir digitalt?

#33 – Vad händer med arbetsmiljön när jobbet blir digitalt?

I det här avsnittet pratar Hello Futures Petra med Psykologen Sandra Lindström om ett ämne som berör oss alla hela tiden: arbetsmiljö. Sandra har startat företaget ACT NOW ur en frustration över att många blir sjuka på sina arbetsplatser när man med enkla medel hade kunnat förhindra det. I samtalet reder Sandra ut skillnaden mellan organisatorisk och social arbetsmiljö, hur man kan arbeta med sin arbetsmiljö och hur det faktum att vi möts allt mer digitalt påverkar oss.

oktober 2020Digital transformation

Fler avsnitt