#5 – Tre nivåer av digitalisering

#5 – Tre nivåer av digitalisering

Digital transformation kan ske på olika 3 nivåer, som kräver olika arbetssätt. Vilka är de och varför är de så viktiga att skilja på?