#70 – Ett lagom nördigt samtal om att samla data

#70 – Ett lagom nördigt samtal om att samla data

När man vill förstå kundens behov, vilken metod passar bäst? I detta avsnitt pratar Tobias Eklund med Kalle Jegers, Head of Research på Hello Future, om kvantitativa och kvalitativa studier och vilken plats de har i innovationsarbetet. Kalle menar att den kvantitativa metoden blir trubbig om man ska förstå kunden på djupet och skapa insikter att agera innovativt på. Kvalitativa studier däremot, ställer högre krav på organisationen och datan är svårare att tolka - men ger oss möjligheten att ta reda på de verkliga behoven.