#71 – Så jobbar Hello Futures innovationsteam

#71 – Så jobbar Hello Futures innovationsteam

Innovationsledning är ett teamwork - men hur ser det praktiska arbetet ut? I detta avsnitt av Transformationspodden samlas Anna, Per, Simon och Johan från Hello Futures Innovation och Design-team för att samtala kring hur de jobbar i sin vardag. Med hjälp av ett fiktivt case tar teamet oss igenom en process som oftast upplevs rörig och osäker, men som har tydliga steg och uppgifter som fördelas inom gruppen. Nyckeln är att lyckas tackla utmaningen från många olika perspektiv, alltid vara öppen för ny kunskap och applicera den löpande i processen, men inte minst ta vara på teamets olika kompetenser under resans gång.