#78 – Agilt på riktigt – 4 huvudprinciper med Mariah & Leif

#78 – Agilt på riktigt – 4 huvudprinciper med Mariah & Leif

Det råder förvirring om vad agilt arbete faktiskt innebär – det konstaterar Mariah Ben Salem Dynehäll och Leif Denti som gästar Transformationspodden för att prata om sin nya bok “Vadå agilt?”. Boken, och därmed samtalet i podden med Hello Futures Johan Lager, fokuserar på hur ni omsätter de agila principerna i praktisk handling. I dag ställs ökade krav på att organisationer ska anamma det agila arbetssättet – Mariah och Leif har definierat fyra huvudprinciper som de berättar om för att hjälpa organisationer använda metoden på riktigt.

oktober 2022Göra innovation