Det är svårt att bygga sin framtid när nuet kräver alla resurser

Det är svårt att bygga sin framtid när nuet kräver alla resurser

Det kanske svåraste med att bygga sin framtid är att nuet ofta kräver så mycket av våra resurser. Du kan ha en motiverande innovations-vision, en fantastisk strategi för att röra dig mot den, ett system enligt ISO 56000 och fickan full av goda intentioner – ändå är det osannolikt att det kommer hända tillräckligt mycket över tid för att rörelsen ska börja.

november 2023Leda innovation

Vi har lärt oss att en bra utgångspunkt för utveckling och innovation är att börja titta på nuvarande verksamhet utifrån ett antal frågor såsom ”Hur ser den ut?”, ”Vilken potential har den för framtiden?” och ”Vad kan vi sluta göra?”

Att ställa sig den här typen av frågor åstadkommer 3 viktiga effekter:

1. Ni skapar er egen anledning att arbeta med utveckling och innovation eftersom ni nästan helt säkert kommer upptäcka att nuvarande verksamhet inte håller över tid. 

2. Ni identifierar saker att sluta med som kommer frigöra de nödvändiga resurserna för utveckling och innovation. 

3. Ni identifierar effektiviseringar av kärnverksamheten som kommer frigöra ännu fler nödvändiga resurser för utveckling och innovation. 

När de här 3 sakerna har hänt – har ni realistiska förutsättningar för att få fart på innovationsarbetet. 

Det här resonemanget har sin grund i över 35 års forskning på vad som får organisationer att vara lyckosamma över tid. Bakom forskningen står Vijay Govindarajan som kokat ner sina lärdomar i en av Hello Futures favoritmodeller: ”The Three Box Solution” – eller 3box-modellen som vi kallar den. 

Vi använder modellen för att hjälpa organisationer skapa balans mellan nuet och framtiden.

3box-programmet 〜

Hello Futures 3box-program

3 halvdagar som guidar dig och din ledningsgrupp i att skapa tydlighet och action i utvecklingsarbetet utifrån 3box-modellen.