Bitesize: 3 Box-modellen

Bitesize: 3 Box-modellen

3 Box-modellen är en visuell och enkel men ändå mycket kraftfull modell för att skapa en struktur i ert innovationsarbete. Här går Samuel och Leif igenom modellens huvuddrag kort.

november 20203 Box-modellen