3 Box-modellen

3 box-modellen är framtagen för att hjälpa stora, mogna organisationer att hantera sitt nuläge och sin framtid – samtidigt. Modellen hjälper till med detta genom att sortera alla de aktiviteter som en organisation utför utifrån tre olika boxar. Allt ni gör, bör ni kunna sortera in som hemmahörande i en av boxarna. I varje box är målet att på något sätt förändra verksamheten, men på olika sätt.

3 box-modellen illustrerad med 3 lådor i olika färger

Box 1: Nutidsboxen. Förbättra genom att optimera nuvarande verksamhet. Här ligger fokus på effektivt resursutnyttjande och att imorgon vara lite bättre på det ni redan gör i dag. Klassisk verksamhetsutveckling och lean-metodik hör hemma här, eftersom de hanterar förändring av linjär art.

Box 2: Dåtidsboxen. Förbättra genom att överge inlärda produkter, arbetssätt, tjänster, affärsmodeller med mera som tappat relevans.

Box 3: Framtidsboxen. Förbättra genom att skapa möjligheter för framtida innovationer. Här skapar ni förändring som är icke-linjär, det vill säga inte enbart en logisk följd av det ni gör i dag utan sådant som tillkommer av att ni aktivt utforskar möjligheter och skapar er egen framtid.

3 box-modellen är utvecklad av Vijay Govindarajan, en rutinerad affärsprofessor och innovationsledare som i decennier använt modellen för att hjälpa globala bolag som IBM, Mahindra (en indisk jätte; Googla dem) och Hasbro att utvecklas med tiderna. Vi har själva etablerat 3 Box-modellen på flera större organisationer och sett de positiva effekter som kommer av att ha ett tydligt gemensamt ramverk och språk för att förstå organisationens utmaningar på högsta nivå.

Nedan kan du se en kort video om 3 box-modellen som sammanfattar och utvecklar poängerna ovan: