Priset för att sakna en gemensam bild av hur framgång ser ut

Priset för att sakna en gemensam bild av hur framgång ser ut

april 2024Leda innovation

Efter att ha observerat medarbetare och ledare i offentlig sektor i över 10 år är det en insikt som framför allt sticker ut; Organisationer får problem när de saknar ett gemensamt svar på följande fråga:

Hur vill vi att vår framtid ska bli?

Vi kan kalla det här svaret för en framtidsbild. De flesta organisationer har någon form av framtidsbild, som de kanske kallar för vision eller målbild eller mission.

Oavsett vad man kallar det så är det smidigt att ha en gemensam framtidsbild. Och väldigt osmidigt att sakna en.

Avsaknaden av en gemensam framtidsbild brukar leda till många olika och ibland konkurrerande bilder av framtiden. Dessa är ofta pessimistiska och har i regel sina rötter i historiska och aktuella problem och svårigheter –  usel jord för vackra drömmar.

De gånger då vi på Hello Future har fått chansen att intervjua ledning, chefer och medarbetare blir det här särskilt tydligt. När vi tittar på resultatet kan vi i regel identifiera en uppsjö olika berättelser om vad organisationen egentligen har för problem och vad det egentligen beror på och hur man egentligen borde fixa problemen och hur framtiden egentligen borde se ut.

I ett läge där en organisation har flera parallella berättelser och sanningar om hur det är, varför det är som det är och hur det istället borde vara, uppstår ett sorts dödläge.

John Cutler som ligger bakom Substacken “The Beautiful Mess” förklarar det här bra i ett inlägg på Linkedin där han beskriver några följder av ett sådant här dödläge:

  • Olika personer försöker samla andra runt just sin berättelse om hur saker och ting är och borde vara, vilket leder till fraktioner inom organisationen. Varje fraktion försöker få igenom just sin agenda, vilket skapar konflikt.
  • Människor slutar lyssna för att förstå utan istället för att kunna svara och försvara sin position.
  • Fokus skiftar från att lösa problem till att vinna över de andra fraktionerna. Det ursprungliga problemet blir sekundärt till konflikten mellan tävlande ”sanningar”.

Känner du igen dig?

Ett dödläge är inte en bra grund för innovation och utveckling. Varje möte, varje initiativ och varje samtal kommer ske i motstånd. Grupper som inte delar framtidsbild slösar tid, energi och pengar på att röra sig åt olika håll som inte tjänar organisationens övergripande syfte.

Känner du igen dig?

Det mer produktiva angreppssättet är att skapa något nytt gemensamt som visar hur man vill att det ska bli. En gemensam framtidsbild. Kalla den vision, mission, framtidsbild, önskat läge eller vad ni vill – poängen är att så många som möjligt ska kunna se samma attraktiva framtid framför sig oavsett om det uttrycks som skiss på en servett eller i form av en film eller som en berättelse över 9 slides med bilder.

När vi på Hello Future tar oss an ett sånt här uppdrag brukar vi börja med att synliggöra de olika berättelser och sanningar som finns dolda i varje individ. Ofta blir det här en överraskande och ödmjukande övning där människor får en större förståelse för varandra och varför olika samtal har strandat. Vi brukar ofta hitta spår av gemensamheter i den här övningen, som kan ligga till grund för den gemensamma framtidsbilden.

(Vill du höra mer eller göra det här med oss kan du mejla mig på per@hellofuture.se för ett förutsättningslöst snack)

Ledarskap är att bjuda in teamet till en gemensam berättelse om hur det kan bli

Det mest produktiva perspektivet jag har jobbat utifrån i mitt arbete med att stötta ledare som behöver få fart på utvecklingen är just berättelse-perspektivet.

Min ambition har varit att lösa upp knutar genom att hjälpa ledare göra 3 saker:

  1. Skapa en ny positiv berättelse tillsammans med teamet.
  2. Förklara varför berättelsen spelar roll.
  3. Ge varje person i teamet en roll att spela i berättelsen.

En bra ledare skapar en berättelse som engagerar, binder samman gruppen och ger varje person en roll att spela.

Eller med amerikanska business-tänkaren Donald Millers ord:

Det viktigaste jobbet en ledare har är att vakna varje morgon, peka mot horisonten och visa alla var organisationen är på väg. Det näst viktigaste är att förklara, tydligt och enkelt, varför berättelsen om att röra sig mot och komma till den specifika destinationen spelar roll. Det tredje viktigaste är att analysera förmågorna hos varje team-medlem och hitta en viktig roll för dem att spela i berättelsen.

Det här drar nytta av några fundamentala sanningar om hur människor funkar, nämligen att de flesta människor:

  • vill vara hjälten i en berättelse och känna att de spelar roll.
  • längtar efter ett meningsfullt uppdrag.
  • vill ansluta till en grupp som ska åstadkomma något viktigt.

Känner du igen dig?

Så en del av ditt jobb som ledare är att skapa en berättelse där varje medarbetare kan få vara hjälte samtidigt som gruppen kan röra sig i samma riktning, förenade av ett gemensamt syfte.

Lyckas du kommer du inte bara att få fart på utvecklingen, du kommer också att attrahera och behålla rätt människor för uppdraget.

“Great leaders become great because their mission makes them great. There are no exceptions”

— Donald Miller

Och därefter. Äntligen. Kan vi börja fixa.

Skriv en rad till mig om du vill prata mer om hur vi arbetar med det här på Hello Future.
Per Lundgren
Per Lundgren