#32 – Vad gör du när förändringsarbetet utlöser kriser?

#32 – Vad gör du när förändringsarbetet utlöser kriser?

I det här avsnittet tacklar vi en viktig sida av förändring som du säkert känt på men som inte får lika mycket utrymme i media: hur arbete med förändring i offentlig sektor kan utlösa såväl organisatoriska som personliga kriser som utmattningar, sjukskrivningar och liknande. Hur kan vi hantera detta på bästa sätt? Gäst är Andreas Silverdal, som är förvaltningsledare för invånartjänster på Region Jämtland Härjedalen, och har erfarenheter av att hantera dessa baksidor av förändringsarbete både på ett organisatoriskt och personligt plan.

oktober 2020Digital transformation

Fler avsnitt