Visionsarbete 〜

En vision för kollektivtrafiken i Skellefteåregionen

maj 2021HållbarhetLeda innovation

Under våren 2021 har vi i ett samarbete med Skellefteå buss tagit fram en vision för framtidens kollektivtrafik i Skellefteåregionen som en del i Skellefteå buss innovationsarbete.

En vision för kollektivtrafiken i Skellefteåregionen

Motorn i innovationsarbete är en vägledande vision som skapar riktning, samsyn, engagemang och strategisk tydlighet. En sådan vision skapade vi tillsammans med ledningsgruppen för Skellefteå Buss under ett antal gemensamma workshops. 

Under processen arbetade vi tillsammans, digitalt, med att identifiera och skatta omvärldsfaktorer, scenarioplanera, idégenerera och selektera. När processen var över hade vi tillsammans skapat en vision med utgångspunkt i att alla som bor i Skellefteå-regionen 2031 ska ha tillgång till ett utbud av urbana tjänster inom 15 minuter. 

Visionen visar sedan hur den här tillgången blir möjlig genom ett nytt tänk runt mobilitet och hur den nya mobiliteten påverkar en helt vanlig Skellefteå-familj i framtiden. 

Resultatet blev:

  • en vision som väckt uppmärksamhet såväl inom kollektivtrafiken nationellt som i media regionalt
  • strategiska områden som ska fokusera Skellefteå buss utvecklingsarbete. 

 

Vill du veta mer? 

Beställare

Marie Larsson, vd Skellefteå buss

Kontaktperson Hello Future

Kalle Jegers
Kalle Jegers