Biblioteken Region Sörmland 〜

Från idé till prototyp – 9 gånger om

augusti 2021Göra innovationInnovationsledningInnovationssprint

Under slutet av 2020 och fram till sommaren 2021 arbetade vi tillsammans med biblioteken i Region Sörmland för att utforska hur regionens folkbibliotek skulle kunna utvecklas digitalt. Utforskandet skedde genom nio (!) innovationssprintar som ledde till lärande, insikter om viktiga målgrupper och flera verifierade idéer.

Från idé till prototyp – 9 gånger om

Systematisk innovation enligt ISO 56000 kräver att en organisation – utifrån de utmaningar och behov man identifierat och idéer som därefter uppstått – vågar testa, misslyckas och till sist lyckas hitta det där konceptet som användarna verkligen responderar på. När Hello Futures samarbete med biblioteken i Region Sörmland inleddes, hade biblioteken just en sådan analys färdig: De hade identifierat behov, massor av möjliga idéer och lösningar som hade potential. Men var skulle de börja och hur skulle arbetet med att ta lösningarna vidare se ut?

Detta projekt fokuserade helt och hållet på det vi kallar labb-delen av ett innovationssystem, där idéer genereras, vidareutvecklas, tas till prototyper, testas och utvärderas. Starten på processen samlade chefer från flera av regionens bibliotek och tillsammans rangordnade vi och sorterade bland alla existerande idéer, vilket behövdes inför nästa fas där fler medarbetare från de olika biblioteken skulle blandas in för att arbeta vidare med utvalda idéer.

När det sedan var dags att arbeta på djupet med de valda idéerna, utvecklade vi på Hello Future en anpassad, kortare version av det redan tajta formatet Innovationssprinten. Under ledning av Hello Futures processledare och tjänstedesignerns genomförde biblioteken sedan 9 sådana ”mini-sprintar”, där var och en innehöll flera workshops, prototyputveckling och användartester.

Sammanfattningsvis blev resultatet av projektet:

  • 9 användartestade prototyper
  • Kunskapsbas med insikter om bibliotekens prioriterade målgruppers behov
  • En rapport från Hello Futures designers med analys av de genomgående insikterna från samtliga nio sprintar och rekommendationer om nästa steg.

Vill du veta mer? 

Beställare

Malin Klintholm, biblioteksutveckling Sörmland

Victoria Lagerkvist, biblioteksutveckling Sörmland

Kontaktperson Hello Future

Samuel Stenberg
Samuel Stenberg