#103 – Att tampas med innovationströtthet i organisationen

#103 – Att tampas med innovationströtthet i organisationen

Innovationströtthet – vad är det egentligen? Där börjar Samuel och Kalle i det här avsnittet där de utforskar signaler Hello Future snappat upp om detta fenomen. Hur kan organisationer som på pappret inte genomdrivit så mycket innovation uppleva en trötthet gentemot innovation? Beror det på synen på begreppet, eller hur vi kommunicerar runt innovationsarbetet? Beror det på hur vi sätter mål? Vi är nyfikna på dina reflektioner runt ämnet – mejla samuel@hellofuture.se.

november 2023Leda innovation