#54 – Framtidens arbetsplats måste vara hybrid

#54 – Framtidens arbetsplats måste vara hybrid

Hur kommer framtidens hybrida arbetsplats se ut? I detta avsnitt pratar Johan och Leif om den omställning som nu sker då vi återgår till kontoret men även jobbar hemma i stor utsträckning. Hybriden öppnar upp för nya möjligheter till bättre rekrytering, innovation och större flexibilitet hos de anställda - men risken finns också att vi glider tillbaka in i gamla hjulspår där kontorets arbetslogik blir styrande.

Prenumerera på Transformationspodden på Spotify, Itunes, Soundcloud eller andra ställen där poddar finns.