Innovation

Det finns många definitioner av begreppet “innovation”. Vi tycker att det enklaste sättet att tänka på det är som något som skapar värde av idéer.