#87 – Berättelser som innovations­verktyg

#87 – Berättelser som innovations­verktyg

Berättelser är ett mänskligt navigationssystem som gör världen begriplig. Berättelser är också ett kraftfullt innovationsverktyg. För utan berättelser är det svårt att nå innovationshöjd, genomslagskraft och skalbarhet i innovationsarbetet. Utan berättelser är det svårt att få med sig medarbetare, chefer och partners i en förändring. I det här avsnittet pratar Rich och Per om hur de använder berättelser i innovationsarbete och ger 4 vetenskapligt uppbackade tips för att skapa mer effektiva berättelser.

mars 2023Leda innovation