#98 – Från trendspaning till en levande & agerbar framtid

#98 – Från trendspaning till en levande & agerbar framtid

Hur gör man trender och omvärldsspaningar mer agerbara, och tar dem från analys och paralys till faktiskt handling? I det här avsnittet pratar Samuel Stenberg med Anna Viggedal och Simon Mare om framtidsartefakter och processen bakom dem. För att våga utforska framtida möjligheter, kunna prioritera och agera, behöver vi bli mycket mer konkreta och väcka känslor, vilket trendrapporterna har svårt att göra.

september 2023Leda innovation