Video: Innovation – från världen till Västerbotten

Video: Innovation – från världen till Västerbotten

Vad kan offentlig sektor i Sverige lära sig av världsledarna i innovation? Denna frågeställning skapade vi ett helt seminariespår runt vid online-eventet Digitala Västerbotten i december 2020. Här kan du nu se hela vårt seminarium i efterhand för att ta del av spaningar, analyser och konkreta lärdomar.

januari 2021Innovation, Innovationssystem

Vårt seminariespår ”Innovation – från världen till Västerbotten” hade två delar där vi stod för innehållet, de hittar du nedan. Vi pratade om bland annat:

  • Utmaningarna med att etablera ett tydligt och användbart synsätt på innovation i offentlig sektor.
  • De bolag som just nu anses som världsledande inom innovation – vad har de gemensamt?
  • Hur kan offentlig sektor skifta sitt synsätt på innovation utifrån världsledarnas exempel?
  • Rent konkret, hur kan offentlig sektor strukturera och se på sitt innovationsarbete för att få effekt?

(I den avslutande delen talade Carina Norman från Skellefteå kommun; den hittar du här).

Del 1: Vilket synsätt på innovation behöver offentlig sektor för att lyckas?

 

Del 2: Modeller och metodik för att skapa struktur i innovationsarbetet