Kungsbacka kommun 〜

En framtidsbild för Kungsbacka – att hitta svar på morgondagens utmaningar

december 2023Leda innovation

Utmaning
Att skapa en gemensam riktning för innovationsarbetet som hjälper medarbetarna att börja hitta lösningar på alla de utmaningar som kommunen står inför.

Lösning
“Invånardrivna Kungsbacka”, en uttalad ambition och en framtidsbild.

Per Lundgren

Vill du veta mer?
Kontakta per@hellofuture.se

En framtidsbild för Kungsbacka – att hitta svar på morgondagens utmaningar
Svenska kommuner och myndigheter har långt mer kunskap om sina förestående risker än vad de har konkreta svar på hur de ska hantera dem. Oavsett om det gäller åldrande befolkning, klimatet, ökad krav på beredskap eller avglobalisering så har de flesta kommuner koll, många har till och med gjort ett gediget omvärldsspaningsarbete och har en plan för hur man löpande ska hålla sig informerad. Men när det kommer till vad man ska göra åt riskerna är svaren färre.

Tänk om kommunerna kunde använda insikterna riskerna de står inför för att få sina medarbetare att börja experimentera mer och bättre i syfte att hitta nya lösningar. Tänk om riskerna och deras inneboende möjligheter kunde bli motorn som får igång innovationsarbetet?

 

∗ ∗ ∗

 

Tänk om kommunerna kunde använda insikterna om förestående risker för att få sina medarbetare att börja experimentera på bred front för att hitta nya lösningar. Tänk om riskerna och deras inneboende möjligheter kunde bli motorn som får igång innovationsarbetet?

På Kungsbacka kommun stod man precis här, med en omvärldsrapport i handen men utan konkreta svar på hur man skulle klara av utmaningarna som fanns beskrivna i den.

Kungsbacka hade arbetat med innovationsarbete under ett antal år, men för att få drivkraft behövde de börja leda för innovation och få en tydligare styrning. När de fick ett tydligt politiskt direktiv att öka förmågan till innovation identifierade de snabbt ett första steg: att skapa en gemensam riktning i organisationen, en målbild för innovationsarbetet.

För att skapa den här gemensamma riktningen tog de hjälp av oss för att tillsammans försöka svara på 3 frågor:

  • Vilka är de mest relevanta riskerna Kungsbacka står inför?
  • Vilka möjligheter har vi att agera?
  • Hur ser det ut när vi har lyckats?

Tänk om vi kunde visa alla hur nästa Kungsbacka kommun ska se ut. Hur vill vi att livet ska vara hos oss, vilken roll kommunen ska spela i framtiden och hur det ser ut när vi har lyckats.

Vi planerade ut en arbetsprocess för att svara på de här frågorna tillsammans, där vi lutade oss mot strategisk framsyn som arbetssätt. Vi använde sedan verktyg ur den verktygslådan för att levandegöra riskerna, synliggöra möjligheterna som gömde sig bland dem och börja måla upp bilden av framtidens Kungsbacka. 

“Tack vare visionsarbetet med Hello Future har vi fått till en riktigt bra grund för innovations­arbete där många känner ägarskap. Otroligt bra leverans & ett proffsigt, engagerat & inspirerande stöd längs vägen.”

Processen gav både tårar och skratt, och när allt var sagt och gjort landade vi i en övergripande ambition och berättelse för Kungsbacka kommun: “Invånardrivna Kungsbacka”.

Kungsbacka har sedan använt berättelsen för att kommunicera riktningen internt, för att sedan gå ut på varje förvaltning och fråga: “Hur ser er berättelse ut? Vilken roll spelar ni i den större berättelsen? På så sätt har de snabbt lyckats göra varje del av organisationen till samskapare och ägare av den gemensamma framtiden, vilket har skapat en rad initiativ och energi på olika nivåer.

Genom att undersöka sina risker och möjligheter och fråga sig hur man vill att framtiden ska bli, har Kungsbacka kommun tagit ett stort steg mot att inte bara hantera sina risker, utan även mot att påverka och kämpa för sin egen framtid, sitt samhälle och de människor som bor där. Man har inte bara accepterat utmanande analyser, utan följt upp dem med konkreta svar.

Vill du veta mer? Vill du veta hur ett sådant här arbete skulle kunna läggas upp för din organisation? Kontakta mig så kan vi ta ett förutsättningslöst samtal.
Per Lundgren
Per Lundgren

Vill du höra mer om vårt arbete med Kungsbacka?

I Transformationspodden #93 hör ni kommundirektören Malin Aronsson och förvaltningscheferna Ivan Stipić och Katarina Öryd.