#38 – Storytelling som samarbetsverktyg

#38 – Storytelling som samarbetsverktyg

Storytelling är ett kraftfullt, ofta avgörande verktyg i förändrings- och innovationsarbete. I det här avsnittet undersöker Per & Samuel hur storytelling fungerar, varför det är nödvändigt och vilka verktyg och tekniker du kan använda dig av för att få maximal hävstång inom och utanför din organisation.

januari 2021Innovation, Leda innovation