#38 – Storytelling som samarbetsverktyg

#38 – Storytelling som samarbetsverktyg

Storytelling är ett kraftfullt, ofta avgörande verktyg i förändrings- och innovationsarbete. I det här avsnittet undersöker Per & Samuel hur storytelling fungerar, varför det är nödvändigt och vilka verktyg och tekniker du kan använda dig av för att få maximal hävstång inom och utanför din organisation.