#39 – Har din organisation dold innovations­potential?

#39 – Har din organisation dold innovations­potential?

Ni måste hitta nya sätt att se på er organisations roll i systemet, om ni ska lyckas med innovationsutmaningen. Detta menar Mattias Axelson, doktor i företagsekonomi och forskare vid Handelshögskolan i Stockholm. Mattias och Hello Futures Johan Lager diskuterar nya synsätt på innovation och värdesystem som Mattias menar är kritiska för att ni ska lyckas skapa mer värde. Hur organiserar ni er för att släppa fram dold potential? Varför är det så viktigt att släppa makten fri och lösgöra sig från våra traditionella organisatoriska hierarkier?

februari 2021Innovation, Leda innovation